Mai 2018

Maikuu on eriline ja seda mitmel põhjusel! Täna, 2. mail on ühingul sünnipäev - ESAÜ on saanud 18 aastaseks! Olge õnnitletud kõik meie 246 liiget, kes te olete siseaudiitorid, aga ka sisekontrolörid, kvaliteedijuhid, finants- ja järelevalve inimesed, tippjuhid erinevatel aladel ja muude elukutsete esindajad!

Maikuu on ka ülemaailmne siseauditist teadlikkuse tõstmise kuu. Alustame koos IIA-ga kampaaniat, mis kestab terve maikuu. Oleme kavandanud tegevusi tutvustamaks nii ühingut, siseaudit, siseaudiitoreid, sertifikaate ja muud siseauditiga haakuvat. Millised on teie plaanid, et oma töö kasulikkust ja väärtust fookusse tõsta!? Andke teada, jagame ideid!

Maikuu üritused: 3.05 on Tartus korruptsiooniteemaline ümarlaud koos Politsei- ja Piirivalveameti inimestega, 17.05 toimub ühingu üldkoosolek koos eetikateemalise lühiseminariga, 24.05 teeme koolituse personalijuhtimise auditeerimise teemal, 30.05 algab Pärnus rahvusvaheline siseaudiitorite ümarlaud.

Anname varakult teada, et septembris on tulemas väliskoolitajaga koolitus - 4.- 5.09.2018 teeb James C. Paterson 2- päevase koolituse siseauditi parimate praktikate teemal. Koolitus on suunatud eelkõige kogenud ja pikaajalise praktikaga siseaudiitoritele. Palun pange endale kuupäevad juba kalendrisse ära, täpsem info juba lähiajal.

Teretulemast ühingusse meie uued liikmed: Mari Metsar, Kristiine Järvan ja Sirli Soosalu! Olge aktiivsed ühingu tegevustes kaasa lööma ja ka ise panustama ühingu arengusse!

Kasvamist, arenguid ja uusi algusi maikuusse!
ESAÜ juhatus