Küberturvalisuse eri

Oktoober on küberturvalisuse kuu.

Siseaudiitorite ülemaailmne kogukond enam kui 180 000 liikmega hoiab fookust küberriskide teadvustamisel ja ennetustegevustel. Põhjus selleks on lihtne ja selge: IIA ja tema koostööpartnerite rahvusvahelised riskiuuringud ja -hinnangud näitavad, et küberriskid on viimastel aastatel olnud püsivalt TOP5 riskide hulgas. Ja see trend liigub tõusvas joones.

Ajakiri Internal Auditor on avaldanud 4-nädalase artiklite seeria küberjulgeoleku kriitilistest küsimustest, et meil siseaudiitoritena oleks olemas vajalik teadlikkus ja info kaitsmaks oma organisatsioone küberohtude eest. Küberturvalisuse artiklite seeria annab siseaudiitoritele uurimiseks 20 küsimust küberturvalisusest ning lugemiseks teemakohaseid materjale.

IIA ärgitab kõiki siseaudiitoreid üle maailma, et me aitaksime oma organisatsioonidel tugevdada kaitset pahavara, suhtlusründe (social engineering), füüsiliste küberrünnakute ja muude küberhaavatavuste eest.

Eestis vastutab kübervaldkonna eest riigi tasandil Riigi Infosüsteemi Amet, kes jälgib ja analüüsib Eesti küberruumis toimuvat ning korraldab küberturvalisuse uurimis- ja arendustegevust. RIA koostab igakuiseid kokkuvõtteid möödunud kuu olulisematest kübersündmustest ning olukorrast Eesti küberruumis ja rahvusvahelises keskkonnas.