IIA

ESAÜ liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni

Meil on suurepärane uudis: ühingu liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni. Ühingus on 2023. a detsembri lõpu seisuga 300 tegevliiget (vt graafikut), kellest ca 40% on ESAÜ-sse kuulunud 10 j...

IIA uuendab ulatuslikult IPPF raamistikku

IIA annab teada, et käimas on ulatuslik IPPF ehk siseauditi kutsetegevuse raamistiku ajakohastamise protsess. IIA kutsub kõiki siseaudiitoreid sellest osa saama ja ka panustama.
Asu IIA jälgima