kolme liini mudel

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad:

  • rakendussuunised (implementation guides), mis asendavad tegevusjuhised (practice advisories);
  • täiendavad juhised (supplemental guidance), mis asendavad tegevusjuhendid (practice guides).

Pane tähele, et siin avaldatud materjalid on tasuta kättesaadavad ainult ühingu liikmetele (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Asu kolme liini mudel jälgima