standardid

IIA uuendab ulatuslikult IPPF raamistikku

IIA annab teada, et käimas on ulatuslik IPPF ehk siseauditi kutsetegevuse raamistiku ajakohastamise protsess. IIA kutsub kõiki siseaudiitoreid sellest osa saama ja ka panustama.

IIA rakendussuunised nüüd ka eesti keeles

Meil on hea meel teada anda, et Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi (The Institute of Internal Auditors – The IIA) siseauditeerimise standardite rakendussuunised on tõlgitud eesti k...

IIA standardite seminarid, 6 osa

Head ühingu liikmed ja kõik siseaudiitorid, IIA standardid uuenesid 1.01.2017, loe siit uudist. Kuidas tundub, kas soovite neid omapäi uurida? Kui mitte, siis meil on pakkumine! Me korra...

Kutsetegevuse raampõhimõtete soovituslikud juhised hõlmavad:

  • rakendussuunised (implementation guides), mis asendavad tegevusjuhised (practice advisories);
  • täiendavad juhised (supplemental guidance), mis asendavad tegevusjuhendid (practice guides).

Pane tähele, et siin avaldatud materjalid on tasuta kättesaadavad ainult ühingu liikmetele (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Asu standardid jälgima