Partnerluse ja lobitöö komisjon

Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon on ühingu kõige värskem komisjon. Varem tegutseti töörühmana, kuid ESAÜ eesmärkide 2017-2022 valguses on partnerluse ja koostöö teemad aina olulisemad, seega vajasime alaliselt tegutsevat komisjoni. Üldkoosolek kinnitas komisjoni loomise 9.05.2017.

Partnerluse ja lobitöö komisjoni pädevuses on:

1) välja töötada ühingu iga-aastane partnerluse ja lobitöö valdkonna tegevuskava ning korraldada selle täitmine;

2) muud ühingu partnerluse ja lobitöö arendamisega seotud tegevused, mida ühingu juhatus peab vajalikuks komisjonile ülesandeks teha.

Komisjonis on neli liiget: komisjoni esimees on Terje Keerberg, liikmed on Piret Lantin, Jaak Evert ja Tarmo Olgo.
Komisjoni kontakt: partnerluskomisjon@siseaudit.ee

 

Liikmed: