Siseaudiitorite kutsekomisjon

Siseaudiitorite kutsekomisjoni moodustas rahandusminister 2010. aastal audiitortegevuse seaduse alusel. Komisjon tegutseb Rahandusministeeriumi juures, seda teenindab ministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond. Osakonna ülesanne on siseaudiitori kutsetegevuse valdkonna poliitika kujundamine ja õigusloome ning sealhulgas siseaudiitorite kutsetegevuse korraldamise koordineerimine. Kontakt Marika Taal, küsimused saab saata aadressil marika.taal@fin.ee.

Siseaudiitorite kutsekomisjon on nõuandva õigusega siseaudiitorite kutsetegevuse ja järelevalve küsimuste lahendamiseks. Komisjon aitab kaasa siseaudiitorite kutsetegevuse arengule ja kvaliteedi parandamisele. Komisjoni ülesanded ja vastutus on määratud audiitortegevuse seadusega. Komisjon teeb vajadusel valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid:

1) kutseeksami programmi ja selle alusel koostatud kutseeksami siseaudiitori eriosa küsimuste, ülesannete või näidisvastuste kohta; 

2) töötada välja või muuta:

  • siseaudiitori kutsetegevuse ja selle aluseks olevad standardid;
  • tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise kord;
  • siseaudiitori tegevusaruande koostamise ja esitamise kord;
  • siseaudiitori täiendusõppe kord.

Komisjoni kontaktsakk@fin.ee

Liikmed: