Arvestusala uurimustööde konkurss 2017 tulemused

Autor
ESAÜ juhatuse liige ja RMK siseauditi juht
Kuupäev
Sisu

Arvestusala uurimustööde 2017. aasta konkurss on läbi saanud ning võitjad on välja kuulutatud. Konkurss toimus juba viiendat aastat, selle eestvedajateks on Audiitorkogu, Rahandusministeerium, Raamatupidajate Kogu ning Siseaudiitorite Ühing.

Uurimustööde teemade ring oli lai, kattes nii finantsarvestuse kui ka välisauditi ja siseauditi valdkondi. Siseaudiitorite Ühingu poolt pakkusime osalejatele seekord välja järgmised soovituslikud teemad:

 • Siseaudiitorite ülesannete ja siseauditeerimise areng Eestis.
 • Auditikomitee liikmete kompetentsid - nõuded ja tegelikkus.
 • Siseauditi võimalused organisatsiooni valitsemise ja riskijuhtimise arendamisel.
 • Siseauditi üksuse roll organisatsiooni kontrollikeskkonna kujunemises.
 • Siseauditeerimise mõju raamatupidamise aastaaruande auditeerimise kvaliteedile.
 • Organisatsioonisiseselt ja –väliselt kindlust ja nõu andvaid töid teostavate üksuse tegevuste koordineerimine, kas müüt või reaalsus, IIA standard 2050?
 • Organisatsiooni riskijuhtimise arendamine, konkreetse  organisatsiooni näitel.
 • Teise kaitseliini ressursi kasutamine siseaudiitorite poolt siseauditi projektides.
 • Infotehnoloogiliste rakenduste kasutamise mõju siseauditeerimisele.  
 • Siseaudiitorite sertifitseerimine – eesmärgid, tegelikkus ja arengud.
 • Siseauditeerimise õpetamine Eesti ülikoolides ja teistes kõrgkoolides.
 • Eesti siseaudiitorite kutseühingu tegevus siseaudiitori kutse arendamisel.

Konkursile esitatud tööd

Konkursile esitati seekord kokku 37 tööd, nende hulgas üks doktoritöö, 17 magistritööd, 14 bakalaureusetööd ning 5 lõputööd. Õppeasutustest olid esindatud Tartu Ülikool (6 tööd), Tallinna Tehnikaülikool (22 tööd), Tallinna Ülikool (1 töö), Estonian Business School (1 töö), Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž (3 tööd), Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (3 tööd) ning Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor (1 töö). See loetelu annab hea ülevaate haridusasutustest, kus õpetatakse arvestusalaga seotud õppeaineid ning õppurite aktiivsusest konkursil osalemisel koolide ja õppetasemete lõikes.

Siseaudiitorite Ühingu juhatuse liikmena on mul suur heameel, et siseauditi valdkonnaga seotud teemadel esitati sel aastal konkursile kokku 6 tööd. Teemad olid järgmised:

 1. Sotsiaalse auditi läbiviimine Eestis.
 2. Siseauditi aruande tekst ja selle vastuvõetavus.
 3. Auditi efektiivsuse suurendamine muutuval audiitorteenuste turul.
 4. Riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine AS-is Mecro.
 5. ISO 26000 standardi rakendamine Eestis
 6. Tegevuspõhise ja kliendikeskse juhtimisinformatsiooni rakendamine otsustes (riigiasutuste juhtide näitel).

Konkursitööde hindamine

Konkursile saadetud uurimustööde hindamiseks oli aega kolm kuud (juuli – september). Hindamine toimus lähtudes konkursi reglemendist. Hindamiskomisjoni kuulusid Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu spetsialistid. Viimast esindas hindamiskomisjonis juhatuse liige Piret Lantin.

Uurimustöid hinnati 4 kriteeriumi alusel: 1) teema või käsitluse uudsus ja aktuaalsus – päevakohasus, valdkonna tulipunktid; 2) uurimistulemuste kasu valdkonna arengusse – rahvusvaheline kasutatavus, töö laiem mõju eriala arengule; 3) järelduste kvaliteet – uus teadmine, järelduste praktiline kasutatavus; 4) teemakäsitluse sügavus – teema käsitlemise põhjalikkus, kasutatud allikate valik; 5) keelekasutus – lihtne ja arusaadav tekst, erialase terminoloogia kasutamine.

2017. aasta konkursi võidutööd

Konkursi võitjad kuulutati välja 13.10.2017 Eesti Raamatupidajate Kogu konverentsil. Konkursi auhinnafond oli 3700 eurot, mis hindamiskomisjoni üksmeelse otsusega jagati välja parimate tööde vahel.

1) Parim arvestusalane uurimustöö kategoorias magistri- ja doktoritööd:
Kea Kullerkann
magistritöö Hobuste kajastamine Eesti ettevõtete raamatupidamises (juhendaja Margus Tinits).

2) Parim arvestusalane uurimustöö kategoorias lõpu- ja bakalaureusetööd:
Olga Poljakova
bakalaureusetöö „Laenupõhise P2P ühisrahastuse tehingute maksustamine ja raamatupidamises kajastamine era- ja juriidilise isiku näitel(juhendaja: Diana Tandru).

3) Eriauhind „Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö“:
Vilve Raik
magistritöö Tegevuspõhise ja kliendikeskse juhtimisinformatsiooni rakendamine otsustes (riigiasutuste juhtide näitel)“ (juhendaja: Kertu Lääts, kaasjuhendaja Mare Pork).

4) Eriauhind „Uudne ja huvitav arvestusalane teemakäsitlus“:
Chrislin Nestra
magistritöö: „Sotsiaalse auditi läbiviimist mõjutavad tegurid Eestis“ (juhendaja: Natalja Gurvitš).

5) Eriauhind „Parim audiitortegevuse alane uurimustöö“:
Roman Budarov
magistritöö: „Auditi efektiivsuse suurendamine muutuval audiitorteenuste turul“ (juhendaja: Margus Tinits).

Auhinnatud tööd olid sisukad ja väärivad igati saadud tunnustust – need tööd jäid silma väga kõrge taseme ning uudse ja huvitava teemakäsitlusega.

Siseaudiitorite Ühingu juhatuselt õnnitlused kõikidele auhinnasaajatele!

2018. a arvestusala uurimistööde konkursile ootame taaskord hulgaliselt sisukaid ja uudse lähenemisega töid! Seniks head kirjutamist!

Jaga sotsiaalmeedias