Audititarkvara E-dok aitab tõhustada siseaudiitorite tööd

Autor
ESAÜ juhatuse esimees
Kuupäev
Sisu

ESAÜ koostöös Audiitorkoguga on teinud jõupingutusi selleks, et luua siseaudiitoritele võimalused kasutada auditite läbiviimiseks audititarkavara.

Spetsiaalselt siseaudiitoritele loodud siseauditi moodul

Kodumaine audititarkvara E-dok, mis on algselt loodud vandeaudiitoritele, on läbinud arenduse ja tarkvarale on lisatud spetsiaalselt siseaudiitoritele loodud siseauditi moodul. Moodulis on olemas kõik siseauditi läbiviimiseks vajalikud funktsionaalsused alates auditi universumist ja riskide kaardistusest kuni seiretegevusteni.

E-dok arenduse eesmärgid

Siseauditi mooduli loomise eesmärgiks oli siseaudiitorite efektiivsem ja kvaliteetsem töö ning vastavus IIA standardite nõuetele. E-dok tarkvara sobib nii era- kui avaliku sektori siseaudiitoritele, võimaldab teha meeskonnatööd ning tagatud on sisestatud andmete konfidentsiaalsus ja säilimine. 

Tarkvara tutvustamine ja kasutajakoolitused

Vaata siit E-doc siseauditi mooduli arenduse presentatsiooni. Tarkvara kasutusele võtmiseks oleme tänaseks siseaudiitoritele teinud ühe infohommiku ja neli kasutajakoolitust. Järgmised koolitused on tulemas juba 2019. aastal. Siin on ESAÜ sündmuste Kalender, jälgi kalendrit ja registreeru koolitusele! Kõik koolitused on praktilised ning jagame teile ka E-dok audititarkvara kasutamise praktilist kogemust mõne siseauditi üksuse näitel.

Audititarkvara kasutusele võtmine ja lepingu sõlmimine

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on olemas ja kasutusvalmis kõigile siseaudiitoritele. Audititarkvara kasutuselevõtuks tuleb läbida kasutajakoolitus ja sõlmida tarkvara kasutamise litsentsileping Audiitorkogu tütarettevõttega E-dok OÜ, lepingu üheks pooleks on ka ESAÜ. Aitame igakülgselt kaasa, et kõik soovijad saaksid läbida kasutajakoolituse ja võtta audititarkvara siseauditi moodul kasutusele oma töö tõhustamiseks! Kõik oma küsimused ja soovid saatke palun ESAÜ üldmeilile info@siseaudit.ee.

Jaga sotsiaalmeedias