ESAÜ infohommik E&Y ja Keskkriminaalpolitseiga

Autor
Kuupäev
15.01.2015 - 12:52
Sisu

ESAÜ korraldas oma liikmetele E&Y ja Keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroo koostööna infohommiku, kus teemadeks olid sisekontroll korruptsiooni ennetamine ja avastamine 14. jaanuaril 2015 Tallinnas.

Siseaudiitoritel oli infohommikul võimalik tutvuda korruptsiooni- ja majanduskuritegude büroode tööde ja tegemistega, kuulata näidis näidisjuhtumeidl ning mõelda kaasa, milliseid koostöövõimalusi on audiitoritel ja uurijatel.

Keskkriminaalpolitsei ennetustöö ja uute töösuundade tutvustamiseks laiemale ringile andis tõuke Marilin Pikaro (Ernst & Young) koostöö majanduspolitseiga.

Menetlustalituse juht tutvustas uurimisalluvust, defineeris korruptsiooni mõiste ja selgitas korruptsioonivastase seaduse nõudeid. Näidisjuhtumid kirjeldasid KOV-ide tegevuses avastatud õigusrikkumisi. Juhtumite põhjal selgus, et sageli saavad just audiitorid olla tõendusmaterjali koondajad ja on uurijatele üle andnud süstematiseeritud andmed. Samas püütakse tegevuse varjamiseks vältida auditi läbiviimist. Korruptsioonikuritegude büroo vastutusalasse kuuluvad kõik ametialased süüteod, erasektori altkäemaks ning valimisalased kuriteod.

Majanduskuritegude büroo on keskendunud eeskätt raskete majanduskuritegude lahendamisele, püüdes ühtlustada majanduskuritegude uurimise menetluspraktikat, tabada sarnast vaadet majanduskuritegude määratlemisele ja koondades pädevaid isikuid. Tutvustati MKB menetluspädevusest KarSi §-de lõikes. Näidisjuhtumitena vaadeldi maksejõuetuse tekitamisele eelnenud olukorda ja võlausaldajate ebavõrdset kohtlemist ning teenuste sisseostmist läbi enda kontrolli all oleva äriühingu ja otsustusprotsessi mõjutamist sellise laenu võtmiseks, kus tasumise kavatsus puudub.

Esinejad tõid esile vajaduse politsei ja audiitorite koostöö arendamiseks ja kontaktide leidmiseks, sest mõlemad täidavad kontrollifunktsiooni ja omavad ühist huvi tõe väljaselgitamisel ja majanduskuritegude ennetamisel.

Infohommiku viimases tunnis konsulteerisime kolmes väiksemas töögrupis ja arutasime omavahelisi koostöövõimalusi. Ühise keele ja meele leidmine tõsistel teemadel sujus kenasti - vahetati kontakte ja laienes teadmine, kust edaspidi kiirelt nõu ja abi küsida. Aruteludes rõhutati otsustuskanalite läbipaistvuse vajadust ja arutleti meetmete üle pettuse- ja korruptsiooniriski vältimiseks.

PPA eesmärk on efektiivne ennetus ja koostöö tervikuna. Korruptsioonikahtluse korral saab pöörduda korruptsioonivihje@politsei.ee

Jaga sotsiaalmeedias