ESAÜ liige Kaur Siruli on Tallinna linna uus sisekontrolör

ESAÜ liige ja kommunikatsioonijuht
Kuupäev
Sildid: liikmed
Sisu
Tallinna linna uus sisekontrolör on ESAÜ pikaaegne liige Kaur Siruli.

Kaur SiruliTallinna sisekontrolörina asub ametisse Kaur Siruli alates 20. maist.
 
Kaur Sirulil on Tallinna Ülikoolist magistrikraadiga võrdsustatud kõrgharidus haldusjuhtimise erialal. Tal on pikaajaline töö- ja juhtimiskogemus Rahandusministeeriumist. Kaur oli 17 aastat finantskontrolli osakonna juhataja, kus ta tagas Euroopa Liidu toetuste auditeerimise tulemusliku töökorralduse.
 
Kaur Sirulil on rahvusvaheline avaliku sektori siseaudiitori CGAP sertifikaat, mida annab välja Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituut (IIA).

Tallinna linna sisekontrolör täidab koos oma meeskonnaga olulist ja vastutusrikast ülesannet, et tagada õigusaktidest kinnipidamine ning avalike vahendite otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.

„Uuelt sisekontrolörilt ootan fookuse seadmist ennetustööle ja sisekontrollisüsteemi arendamisele,“ ütles Tallinna linnasekretär.

Oluline on huvide konflikti ja korruptsiooni ennetamine
 
Tallinna linna uus sisekontrolör Kaur Siruli peab oluliseks, et sisekontrolliteenistus toetab linna eesmärkide saavutamist, säilitades sujuva koostöö linna struktuuride ja partneritega.

„Sisekontrolöri ülesandeks on jälgida riskide maandamist ja parimate praktikate rakendamist, et linna asutuste ning linnale kuuluvate ühingute juhtimis- ja kontrollisüsteemid oleksid tõhusad, uuendusmeelsed ning tagaksid seadusliku käitumise. Oluline on ennetustegevus huvide konfliktide ja korruptsiooni vältimiseks. Selleks on vajalik järjepidev nõustamine, aga ka kontroll, et eetika põhimõtete rakendamine oleks järjepidev ning tulemuseks läbipaistev, aus ning linnaelanike parimatest huvidest lähtuv valitsemine.“

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna kooseisu kuulus ka siseauditi ja sisekontrollisüsteemide talitus, kes tegeles riigisektori siseauditi koordineerimisega, siseauditi üksuste kvaliteedi hindamisega, riskijuhtimise ja sisekontrolli süsteemide arendamisega.
 
Senine Tallinna linna sisekontrolör Arvo Teder esitas aasta alguses avalduse omal soovil teenistusest vabastamiseks, et siirduda pensionile.
 

Jaga sotsiaalmeedias