ESAÜ liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni

Kuupäev
Sildid: liikmed, IIA
Sisu

Meil on suurepärane uudis: ühingu liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni.

Ühingus on 2023. a detsembri lõpu seisuga 300 tegevliiget (vt graafikut), kellest ca 40% on ESAÜ-sse kuulunud 10 ja enam aastat. Ühingu liikmeskond on kasvanud 32% perioodil 2014-2023 (kasv 204-lt 300 liikmeni).

Liikmeskonna ülevaade 2023 detsember2020. a alguses alanud koroonapandeemia tõi liikmeskonnas mõningase languse, mida on näha ka allolevalt graafikult. Kuid 2021. a novembris hakkas liikmeskond taas kasvama ning 2021. aasta lõpuks jõudis liikmete arv tagasi pandeemia-eelsele 2019. a lõpu tasemele, mis oli siis läbi aegade suurim liikmete arv. 2023. aasta lõpu seis 300 liiget on uus aegade suurim liikmeskonna rekord.

Meie liikmete kaudu on ühingus esindatud üle 150 ettevõtte ja organisatsiooni, sh ministeeriumid, pangad, kindlustusseltsid, audiitorettevõtjad, riigi äriühingud. ESAÜ liikmetest üle 50% on erasektorist ning ülejäänud on avalikust ja kolmandast sektorist.

ESAÜ-l on asutaja-, tegev-, üliõpilas-, au- ning toetajaliikmed. Liikmed peavad vastama The Institute of Internal Auditors ( IIA) nõuetele:

  • kõik ühingu liikmed peavad olema IIA liikmed;
  • Certified Internal Auditor (CIA) kutsetunnistuse omanikud vastavad automaatselt ühingu liikmelisuse nõuetele;
  • ühingu liikmeks saamist ei tohi takistada isiku sugu, usuline kuuluvus, seksuaalne orientatsioon, rass, rahvus või muu asjaolu, mis ei ole seotud isiku kompetentsi või iseloomuga, välja arvatud need asjaolud, mis on kehtestatud Eesti õigusaktidega.

 

Vaata siit ka põhjuseid, miks on kasulik olla ESAÜ ja IIA liige ning liitu siseaudiitorite ülemaailmse võrgustikuga.

 

Ülemaailmne siseaudiitorite kogukond kasvab samuti jõudsalt

2022. aastal oli IIA liikmeid enam kui 232 000 liiget ning 2023. aasta lõpu seisuga juba üle 245 200 liikme üle maailma.

Pane tähele, et kõik ESAÜ liikmed on ka ülemaailmse siseaudiitorite kogukonna IIA liikmed.

IIA liikmeskond 2023 nov

Jaga sotsiaalmeedias