EUROSAI ja ECIIA kutsuvad osalema üleeuroopalises uuringus

Kuupäev
Sisu

38de7662-f303-4e91-abe7-204efdae299a.png

Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon (EUROSAI) ja Euroopa Siseaudiitorite Ühingute Liit (ECIIA) kutsuvad ESAÜ liikmeid osalema üleeuroopalises uuringus, mille eesmärk on hinnata Riigikontrollide ja avaliku sektori siseauditi üksuste koostööd.

Uuring on osa suuremast projektist, millega tahetakse hinnata koostöö hetkeseisu ning seejärel jagada parimaid praktikaid.

Link uuringule on SIIN.

Vastuseid oodatakse kuni 15. juulini 2022. a.

Uuringu vastused säilitatakse konfidentsiaalselt ning turvaliselt. Lõpparuandesse lisatavad vastused ei võimalda osalejat tuvastada.

Head osalemist!

Jaga sotsiaalmeedias