IIA aruanne: Meetmed siseauditi tõhustamiseks

Kuupäev
Sisu

IIA rõhutab värskelt avaldatud aruandes, et siseauditi huvirühmad ootavad siseauditilt ennetavat lähenemist riskidele. On vaja uusi meetodeid, mis aitaksid organisatsioonidel tulevasi riske ette näha.

Riskid, millega nii organisatsioonid kui siseaudiitorid silmitsi seisavad, kasvavad pidevalt - eriti ülemaailmsed keskkonna-, tervise- ja ohutusteemad, seega vananevad sama kiiresti ka paljud traditsioonilised auditi lähenemisviisid.

Aruandes tuginetakse järgmistele IIA Standarditele: 1210 - Asjatundlikkus, 1100 - Sõltumatus ja objektiivsus, 2220 – Töö ulatus.

Aruanne "Meetmed siseauditi tõhususe kasvatamiseks" toob välja 4 kõige olulisemat probleemide ringi seoses siseaudititega:

  1. Audiitori kompetentsid 
  2. Ressursid auditiks ja auditile püstitatavad eesmärgid ei ole kooskõlas
  3. Auditiprogrammide ülesehitus ja fookus ei vasta huvigruppide vajadustele
  4. Auditi leiud on vähese väärtusega ja nende kvaliteet on madal. Siin tuuakse peamiste muredena välja järgnev:
  • Audit aruanded ei too välja tegelikke riske. Välja on toodud administratiivsed või ühekordsed riskid, mis ei näita süsteemseid puudusi. Osaliselt on põhjus audit vales ulatuses ja ka auditiks planeeritud ressursside vähesuses.
  • Auditi leidude puhul ei anta edasi konteksti, et mõista probleemi tegelikku tõsidust. Näiteks kogu populatsiooni ulatus, valimi suurus ja muud asjaolud, mis illustreeriksid probleemi ulatust, kuid need on sageli puudulikud või puuduvad täiesti kirjeldustest
  • Kuigi täielik algpõhjuse analüüs on harva auditeerimisprotsessi osa, ei suuda audiitorid sageli seda küsida vähemalt üks või kaks küsimust teemal “miks". See aga võib tehtud järeldustele olulist konteksti lisada. Organisatsioonide arusaam tegelikest riskidest ja võimalustest on väga piiratud ilma korraliku kontekstita. Seda saavad ja peavad oma ettevõttele pakkuma audiitorid.

Seejärel pakuvad aruande koostajad välja 7 võimalikku lahendust nendele probleemidele, et kasvatada siseauditi tõhusust ja pakkuda suuremat lisandväärtust oma organisatsioonidele.

Aruande pikkus on 9 lehekülge ja aruanne on kättesaadav lugemiseks kõigile.  

 

 

 

Jaga sotsiaalmeedias