IIA uuendas juhendit avaliku sektori siseauditi üksustele

Kuupäev
Sildid: avalik sektor
Sisu

IIA andis välja uuendatud juhendi avaliku sektori siseauditi üksustele teemal "Tõhusa siseauditi loomine avalikus sektoris".

Juhendi pealkiri inglise keeles on "Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector".

images_0.jpg

Juhend on mõeldud avaliku sektori siseauditi juhtidele. Juhend sisaldab praktilisi soovitusi ja nõuandeid nende samm-sammult elluviimiseks. Juhend annab ka ülevaate IIA rahvusvahelistest standarditest, tööjõu- ja muudest ressurssidest, mis on vajalikud avaliku sektori siseauditi üksuse tegevuse planeerimiseks ja elluviimiseks või protsesside täiustamiseks.

Muuhulgas saad juhendist ülevaate kutsealasest kirjandusest, selle teemaga haakuvatest IPPF-i juhistest ning praktilisi nõuandeid jagavad ka siseauditi kutseala suure kogemusega eksperdid.

Sellest praktilisest juhendist saad abi järgmistes teemades:

  1. Selgitada välja lahendamist vajavad probleemid tõhusa siseauditi toimimismudeli loomiseks või olemasoleva siseauditi tegevuse täiustamiseks, et see oleks kooskõlas IPPF-i ning riiklike ja kohalike nõuetega.
  2. Siseauditi protsesside loomisel või täiustamisel praktiliste sammude elluviimine, näiteks üksuse strateegilise plaani koostamine, tegevuste, õiguste ja pädevuste väljaselgitamine ja kokkuleppimine, vajalike ressursside ja pädevuste väljaselgitamine ning töötajate palkamine ja koolitamine.
  3. Ettevõtteülese riskianalüüsi ja auditi plaani koostamine ning läbiviimine, kindlustandvate teenuste ja konsultatsioonide, sealhulgas kvaliteedi tagamine, teostamine ja aruandlus.
  4. Siseauditi töö tulemuslikkuse aruandluse jaoks huvigruppidelt tagasiside kogumine ja selle analüüsimine, et toetada organisatsiooni väärtuste püsimist.
  5. Teadvustama ja mõistma siseauditi üksuse kokkupuudet poliitilise mõõtmega avalikus sektoris (sh võimalikku sekkumist), oma töö kavandamisel, teostamisel ja kindlustunde andmisel kooskõlas IPPF-iga.

Juhend on TASUTA ja kättesaadav ainult liikmetele (ESAÜ ja IIA). Saad selle alla laadida SIIT.

LIITU NÜÜD meie rahvusvahelise kogukonnaga ja saad samuti osa kõikidest liikmetele mõeldud hüvedest!

Jaga sotsiaalmeedias