Kas siseaudiitorit mõjutab ​"ilu eelarvamus"?

Kuupäev
Sildid: siseaudit, pettused
Sisu

„Varsti pärast seda, kui minust sai siseauditi üksuse juht, avastas üks minu meeskonnaliige organisatsioonis pettuse. Me kõik tundsime kahtlusalust ja kontoris räägiti pettusejuhtumist palju. Mäletan, et keegi ütles: "Ma poleks teda kunagi kahtlustanud! Ta ei näe välja nagu keegi, kes rikuks seadust." See kommentaar ärritas mind väga ja ma kutsusin inimese välja, tuletades talle meelde, et peame olema oma töös objektiivsed. Inimese välimus ei tohiks meid kunagi mõjutada!"

Olen sageli mõelnud, kas inimeste aususe üle otsustamine pelgalt välimuse järgi on meie kutsealal laialt levinud probleem.

richard-chambers-2022_2.jpgMitu aastat tagasi avaldasid Saksamaa Duisburg-Esseni ülikooli teadlased uuringu tulemused, mis käsitlesid just seda teemat – kas siseaudiitoreid mõjutab nende inimeste atraktiivsus, kes on seotud auditi objektiga. Selles uuringus vaadeldi täpsemalt siseaudiitorite vastuvõtlikkust nö ilu eelarvamusele olukorras, kus oli vaja pettuste riskide osas teha otsuseid.

See uuring näitas, et enamus siseaudiitoreid muutuvad tänu kogemusele ja motivatsioonile immuunseks atraktiivsuse stereotüüpide ja atraktiivsuse halo efekti vastu. Atraktiivsuse stereotüüpide teooria psühholoogias tuleneb uuringutest, mis on leidnud, et lääne inimesed on rohkem valmis kuulama ja uskuma kedagi, kes on esteetiliselt atraktiivne.

Haloefekt on teatud tüüpi kinnituse kallutatus: positiivsed tunded ühes valdkonnas mõjutavad mitmetähenduslikke või neutraalseid jooni positiivselt. Mõju on uuritud ka seoses atraktiivsusega.

Seda uuringut lugedes mõtlesin kahele asjale: uuringu leiud hajutasid minu kartuse ning mind üllatas, et teadlased võtsid aega sellise teema uurimiseks.

Hea oli saada kinnitust, et meie elukutse objektiivsust see ei kummutanud, ja meie kutseala jaoks on hea, et selliste uuringute meediakajastus meie huvirühmade tähelepanu pälvis. Kuid nagu ma olen kirjutanud, saame oma usaldusväärsuse suurendamiseks organisatsiooni sidusrühmade silmis palju rohkem ära teha selle kaudu, kuidas me oma tööd teeme ja kuidas oma klientidega suhtleme.

Siseauditijuhid saavad näidata oma usaldusväärsust siseauditi üksuse tõhusa juhtimise, eestkõnelemise, enesekindluse säilitamise, aususe ning aja ja energia investeerimisega, et luua tugevaid suhteid auditikomiteede esimeeste ja võtmetähtsust omavate juhtidega.

IIA rahvusvaheliste siseauditi kutsestandardite järgimine, sealhulgas kvaliteedi tagamise ja parendamise programmi loomine ning õigeaegsed kvaliteedi tagamise ülevaatused annavad ka meie sidusrühmadele selgeid viiteid siseauditi üksuste pidevast arengust.

Minu blogipostituste regulaarsed lugejad teavad, et olen siseauditi elukutse teemadel kirjutanud kolm raamatut: "Riski kiirus: kontrolljälje õppetunnid", "Usaldusväärsed nõustajad: silmapaistvate siseaudiitorite peamised omadused" ja "Muutuste mõjutajad: siseaudiitorid kriiside ajastul.

Kiire otsinguga leitakse nendes kolmes raamatus peaaegu 50 viidet "usaldusväärsusele". Kui ma 2017. aastal sellest uuringust esimest korda kirjutasin, siis tõin välja järgmise: siseauditi usaldusväärsust oma sidusrühmade silmis on väärtuslikum kasvatada oma tegevusega, kui et viidata uuringule, mis nendib, et siseaudiitorite fookus on rohkem uuritava teema algpõhjustel kui kellegi juuste värvil.

Sõltumata sellest, mida siseaudiitorite eelarvamusi käsitlevad uuringud näitavad, on see endiselt suur teema tööelus tervikuna. Ajakirja Forbes 2021. aasta artiklis toodi välja:

„Atraktiivsetel inimestel on eelis tööotsingutel ja karjääriredelil edenemisel. Me räägime igasugustest eelarvamustest, kuid ignoreerime suures osas tõsiasja, et otsused tehakse selle põhjal, kuidas keegi välja näeb. Kuigi sisimas teame kõik, et see on omamoodi tõsi, kinnitab Buffalo ülikooli uus uuring seda ebamugavat ja ebaõiglast tõsiasja.

Eraldi kinnitas Harvardi uuring, et „üle keskmise iluga töötajad teenivad umbes 10–15% rohkem kui keskmisest madalama iluga töötajad. Selle ilupreemia suurus on majanduslikult oluline ja võrreldav USA tööturu rassi- ja sooliste erinevustega. Näiteks kipume nägema üldiselt pikki mehi suurkorporatsioonide tegevjuhtidena ja võidukate presidendikandidaatidena.

UB uuringu tulemused näitavad: "Atraktiivsed inimesed saavad suurema tõenäosusega tööle, saavad paremaid hinnanguid ja saavad rohkem palka. " Tulemused näitavad, et on olemas midagi, mida nimetatakse "ilupreemiaks", mis eksisteerib erinevatel kutsealadel.“

Seega, enne kui patsutame endale õlale seoses selle uuringuga, mis ei leidnud meie kui siseaudiitorite töös sellist mõjutajat nagu "ilu eelarvamus", peaksime uurima, kas see mõjutab mõnda muud meie elu aspekti. Ja me peaksime olema oma organisatsioonides eeskujuks ning kohtlema kõiki inimesi austusega ja õiglaselt – olenemata nende välimusest.

See postitus on pisut eemaldunud ilu eelarvamuste uurimistööst, kuid objektiivsuse osas peame alati valvsad olema. Nagu pensionil olev Ameerika ajakirjanik Tom Brokaw kunagi märkis, on ilu sageli vaid vaataja silmades.

Faktid on meie tulemüür eelarvamuste vastu. Siseaudiitorite jaoks peaks ilu alati asuma tões – mitte nendes, keda või mida me auditeerime!

Siseauditi praktikud kõigil tasanditel peavad mõistma, et eesmärgi püsimine suurendab usaldusväärsust ja annab siseauditile parima võimaluse näidata organisatsioonile oma väärtust.

Nagu alati, ootan teie tagasisidet ja kommentaare.

Artikli allikas: www.richardchambers.com

Jaga sotsiaalmeedias