pettused

UUS aruanne: Skeptilisus praktikas

„Skeptilisus praktikas“ on värske aruanne, kus Pettusevastase Koostöö Ühendus (Anti-Fraud Collaboration) uurib pettusevastaseid kriitilisi jõupingutusi ja selle mõju ausamale finantsaruan...

Kiidame tegijat - Anna Kon

Siseaudiitorite ühingu liige Anna Kon tegi pettuste teemalise ettekande IIA Finland siseaudiitoritele 10. novembril. Anna Kon tegi IIA Finland sügisseminaril ettekande pettuste teemal 15...
Asu pettused jälgima