Koolituskomisjoni uute liikmete konkurss

Kuupäev
Sildid: koolitused
Sisu

ESAÜ juhatus kuulutab välja konkursi 2 uue liikme leidmiseks ühingu koolituskomisjoni.

Ootame sind osalema konkursil, kui oled huvitatud inimeste arendamisest ja koolitusvaldkonnast, väärtustad pidevat arengut, sul on ideid ja lai silmaring, soovid kaasa aidata ESAÜ arengule ning sul on aega ja energiat sellesse töösse panustada.

Konkursi viimane päev on 16. september. Palun anna meile endast teada e-kirjaga aadressil info@siseaudit.ee. Kirjelda lühidalt oma kogemust ja motivatsiooni seda tööd teha.

Koolituskomisjoni ja selle liikmete peamised ülesanded lähtuvalt ESAÜ strateegiast ja eesmärkidest:

  1. Ühingu koolitustegevuse kavandamine ja planeerimine: koolitussarjad, üksikud teemad, ümarlauad, konverentsid, Külla Kolleegile üritused, koolituste lektorid, sh välislektorid, ajakava, koolituste mahud jms.
  2. Ühingu koolitusplaani väljatöötamine 1. ja 2. poolaastaks arvestades ühingu liikmeskonna ootusi, soove, kogemusi, tegevusvaldkondi, globaalseid ja siseriiklikke muutuseid, arenguid jms.
  3. Osalemine koolituskomisjoni jooksvatel aruteludel ning koosolekutel, mis toimuvad 1x kuus (v.a suvel).

ESAÜ koolituskomisjonis on 6 liiget koos komisjoni juhiga. Liikmed panustavad aktiivselt komisjoni töösse, sealhulgas pakub iga liige välja vähemalt ühe koolituse teema või koolitussarja ühingu koolituste aastaplaani. Komisjoni liikmetele on hea töö ja tulemuste eest ette nähtud üks tasuta eestikeelne koolitus ESAÜ koolituskavast jooksval aastal.

Jaga sotsiaalmeedias