Osaleme ülemaailmses siseauditi kommunikatsiooniküsitluses

Kuupäev
Sisu

Meie kolleegid Poolast (IIA Polska) on koos oma koostööpartneritega lükanud käima ülemaailmse siseauditi kommunikatsiooniuuringu.

Poola kolleegid kutsuvad kõiki siseaudiitoreid üle maailma osalema kommunikatsiooniuuringuga seotud küsitluses. Teadusuuringu partneriteks on Poola IIA, Poznani Majandusülikool, Poola Rahandusministeerium ning Teadus- ja Kõrghariduse ministeerium. 

Kommunikatsiooniteemalist küsitlust ei ole siseaudiiti valdkonnas sellises ulatuses varem läbi viidud. Küsitluses osales 1. etapis üle 500 Poola siseaudiitori ning 2. etapis viiakse küsitlus läbi kogu maailmas. Poola kolleegid on kindlad, et rahvusvahelised uuringud annavad huvitavaid tulemusi ja võimaluse neid riikide vahel võrrelda.

Uuringul on põhimõtteliselt kaks eesmärki: 1) tuvastada, millised olulisemad kommunikatsiooniprobleemid siseaudiitoritel oma töös ette tulevad nii andmete kogumisel, läbitöötamisel kui ka tagasiside andmisel ning 2) mis meetodeid siseaudiitorid kasutavad ettetulevate probleemide lahendamiseks.

Saatsime küsimustiku ESAÜ liikmete listi e-kirjaga 12. mail 2020. Küsimustik on inglise keeles ning vastamisele kulub hinnanguliselt 15 min. Küsimustik on teile vastamiseks avatud kuni juuli lõpuni. Küsimustik on sisukas ja väga huvitav ning sellele vastates tunneme sealt ära meie töös ette tulevad kas lihtsamad või siis päris keerulised tuttavad olukorrad. Soovime, et te kõik aitate kaasa siseauditi kutseala kommunikatsiooniuuringu õnnestumisse ning annate oma kogemuste ja praktikaga küsitlusse lisaväärtust.

Kui kõik sujub plaanipäraselt, siis loodame küsimustiku tulemusi ja kokkuvõtet lugeda juba sügise hakul! Uuringu tulemusi kasutatakse muuhulgas ka siseauditiga seotud teadusartiklites.

Jaga sotsiaalmeedias