Praktiline juhend: Siseauditi unikaalsed aspektid avalikus sektoris

Kuupäev
Sildid: juhendid, siseaudit
Sisu

Avaliku sektori organisatsioonidelt oodatakse avalikkuse teenimist ja avalike teenuste pakkumist, eetilise valitsemise põhimõtete järgimist ning suure hulga seaduste ja määruste täitmist. Tuleb aga tähele panna, et poliitilised huvid võivad avaldada survet eetilise juhtimise põhimõtetele või olla nendega lausa vastuolus.

Siseauditi kutsealal tuginevad kõik siseaudiitorid üle maailma kutseala rahvusvahelistele standarditele ja nendega seotud IPPF juhistele (International Professional Practices Framework).

Värskelt ilmunud IIA juhis (supplemental guidance) "Siseauditi unikaalsed aspektid avalikus sektoris" pakub siseauditi juhtidele ja siseaudiitoritele oma tööülesannete kavandamisel ja läbiviimisel praktilist tuge ning lähenemisi, kuidas vaatamata poliitilisele survele rakendada eetilisi juhtimispõhimõtteid avaliku sektori organisatsioonides.

Need juhised võimaldavad siseaudiitoritel:

  1. Mõista avaliku sektori olemust ja avaliku sektori organisatsioonide erinevaid tüüpe
  2. Mõista avaliku sektori valitsemistavasid ja kuidas need võivad mõjutada siseauditi põhimõtteid, nagu sõltumatus ja piiramatu juurdepääs
  3. Võtta kasutusele IIA standardites sisalduvad avalikule sektorile mõeldud nõuded
  4. Hinnata organisatsiooni pühendumust eetilise juhtimise põhimõtetele
  5. Teha kindlaks avalikus sektoris tehtavate töövõttude liigid ja viisid nende kavandamiseks

IIA praktiline juhis on mõeldud ainult liikmetele - siit saate juhise alla laadida ja samuti leiate siit ka kõik teised IIA juhised kui liikmelisuse eelised. Mitteliikmed saavad juhendeid osta IIA raamatupoest.

Rohkem infot IIA juhendite kohta leiad ka meie kodulehelt.

Jaga sotsiaalmeedias