Siseaudit 2021: oleme kõik samas tormis, kuid mitte ühes ja samas paadis

Tõlkis Mare Timian
Kuupäev
Sisu

IIA ekspresident Richard Chambers, kes märtsi lõpus sel aastal oma ameti uuele IIA presidendile üle andis, kirjutab oma järjekordses artiklis tähelepanekutest seoses siseauditi trende kajastava 2021. aasta värske väljaandega "Impulss". Avaldame selle tõlketekstina.

Raske uskuda, et COVID-19 on meie elus olnud juba enam kui aasta. Vähesed oleksid osanud ette kujutada, kui sügavalt see meie elu mõjutab või muudab meie tegutsemist ja suhtlemist äris ja ühiskonnas kõige laiemalt.

Üks pandeemia kohta ilmnenud universaalne tõde on see, et selle mõju ulatus on olnud erinev. Mõnes maailma piirkonnas on viiruse levik olnud dramaatilisem, nagu ka surmajuhtumite arv. On kainestav mõelda, et üle 2,6 miljoni inimese kogu maailmas on alistunud COVID-19-le, sealhulgas enam kui pool miljonit USA-s. Mõningaid tööstusharusid on tabanud sulgemised ja liikumiskeeld, sealhulgas lennuettevõtjad, hotellid, turismiobjektid ja restoranid. Teised on samas aga edukalt arenenud, näiteks kohaletoimetamisteenused, veebimüüjad ja söögikomplektide pakkujad.

Pandeemia erinevad mõjud kajastuvad ka 2021. aasta siseauditi trende kajastavas värskes väljaandes "Impulss", mis avaldatakse IIA iga-aastasel auditi juhtimise konverentsil. Väljaande seekordne pealkiri "Kriisi paljud küljed" kirjeldab pandeemia mõjusid ja viise siseauditi eelarvetele, personalinäitajatele, riskihinnangutele ja auditiplaanidele.

Mul on hea meel jagada siin teiega oma mõningaid olulisemaid järeldusi "Impulsile" tuginedes.

Üks üllatus oli pandeemia summutatud mõju siseauditi funktsioonidele võrreldes organisatsioonidega üldiselt. See sai eriti selgeks, kui vaatasin "Impulsi" andmed tööstusharude kaupa:

  1. Tervishoiu ja sotsiaalabi valdkonnas hindas kaheksa inimest kümnest (80%) pandeemia mõju kogu organisatsiooni jaoks ulatuslikuks, kuid vähem kui neli kümnest vastajast (37%) andsid sellise hinnangu siseauditi funktsioonile.
  2. Nende seas, kes hindasid pandeemia mõju minimaalseks, paistsid silma finants- ja kindlustusorganisatsioonid. Umbes 2 kümnest (18%) hindas üldist mõju ainult minimaalseks, kuid rohkem kui kaks korda rohkem (41%) hindas seda minimaalseks siseauditi funktsiooni osas.
  3. Väiksemad funktsioonid kippusid rohkem kannatama, eriti seoses töötajate arvu vähendamise mõjudega.

Need on vaid mõned näited, mis kajastavad COVID-19 maailma muutvaid nüansirikkaid ja keerukaid mõjusid.

2021-na-pulse-of-internal-audit-cover.png"Impulss" pakub lugejale väga huvitavat uuringuinfot ka eelarvete ja personali kohta, kus kajastuvad ka pandeemia ebaühtlased mõjud. Selgub, et siseauditi eelarve vähendamine oli mõnes tööstusharus ulatuslik, eriti reisimise ja ametialase arengu osas, teistes aga minimaalne. Aga mõnes sektoris on siseauditi eelarved tegelikult isegi suurenenud.

Huvitav on see, et COVID-19-ga seoses vähendatud eelarvetest andis teada 36% küsimusteikule vastanutest, ületades sellega 2009. aastal ülemaailmse finantskriisi ajal saadud tulemuse - 29%. Eelarve suurenemisest 2020. aastal kinnitas seekord vähem vastajaid (20%) kui 2009. aastal (27%).

Samal ajal leidis "Impulss", et ettevõtetes siseauditi personali vähendamine ei olnud suur ega valdav, mis viitab siseauditi juhtide soovile seda olulist ressurssi säilitada, leides vajalikke kärpekohti teistes valdkondades.

Aastaga kahekordistus nende siseauditi kutseala töötajate arv - 9% -lt 18% -le, kes küsitlusele vastasid ja selle esitasid. Üldiselt ütles 64% küsitlusele vastanutest, et siseaudiitorite arv nende ettevõttes jäi samaks. Nagu varem märgitud, olid kärped mõistlikumad ja mõjusamad muudes funktsioonides.

Lisaks pandeemia mõju uurimisele siseauditi kutsealal, pakub tänavune "Impulss" lugejatele ka viie aasta riskihindamise trende, mida jälgitakse 13-s suuremas valdkonnas koos jaotustega organisatsiooni tüübi alusel. See annab auditijuhtidele hulgaliselt andmeid, et võrrelda oma üksuse näitajaid teiste üksustega, analüüsida tulemusi ning pakkuda seda infot ka oma olulisematele huvigruppidele, kes teevad otsuseid (tippjuhtkond, nõukogu jms).

Minu jaoks on julgustav, et siseaudit elas üle ja sai isegi juurde tugevust pandeemia põhjustatud laialdastest mõjudest.

Nagu nüüdseks juba üle 10 aasta, on "Impulss" ka 2021. aastal oma nime vääriline pakkudes lugejatele siseauditi elukutsega seotud tervisenäitajaid laiemalt. Samuti on mul hea meel, et enamik organisatsioone ei lähenenud kriisile kui võimalusele või vabandusele, et asuda kiiresti siseauditi eelarvet ebaproportsionaalselt kärpima.

Uuring annab kindlaid tõendeid ka selle kohta, et meie töös olulised huvirühmad pöördusid pandeemia olukorras kiiresti siseauditi poole, et tagada finantsaruandluse ja nõuetele vastavuse probleemide lahendamine ja jätkusuutlikkus.

COVID-19 jätkuval mõjul ühiskonnale, ettevõtlusele ja siseauditi kutsealale on palju erinevaid tahke. Pandeemia lõplikku mõju sellele, kuidas ja millised riskid arenevad ja tekivad, ei pruugi me veel aastaid selgelt mõista. Tänavune väljaanne "Impulss" pakub aga väärtuslikku ja õigeaegset ülevaadet siseauditi tervisest 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta alguses.

Julgustan kõiki oma lugejaid "Impulssi" lugema!

IIA liikmed saavad väljaande SIIT. Siin on "Impulsi" kokkuvõtlik faktileht.

Jaga sotsiaalmeedias