Tartu siseaudiitorite kevadised infohommikud

Tartu Ülikooli siseauditi juht
Kuupäev
Sisu

ESAÜ infolehe avanumber (01/2014) kajastas Tartu infohommikuid uue algatusena, kuid nüüd võib juba rääkida juurdunud traditsioonist. Kuigi osalete hulgas on oma kindel tuumik, kes naljalt tulemata ei jää, on osalejate hulk kasvamas ja siiani on igal korral ka esmakordseid osalejaid.

Veebruaris kohtusime taas Tartu Ülikoolis, mis on Tartu ühe kesksema asutusena muutunud ka infohommikut „koduväljakuks“.

Infohommiku keskseks teemaks oli arutelu hangete ning alla riigihangete piirmäära jäävate tehingutest. Arutelus lõi kaasa Tartu Ülikooli hangete talituse juhataja Tuuli Ilula, kes tutvustas põhjalikult hangete läbiviimise praktikat ja kitsaskohti ülikoolis. Rohkelt tähelepanu sai ka raamhangete läbiviimist ja tingimusi puudutavad küsimused. ESAÜ vaatenurgast oli selle infohommiku puhul oluline seegi, et esmakordselt laienes osalejaskond väljapoole Tartu piire – osalesid ka Lõuna-Eestis resideerivad maavalitsuste siseaudiitorid.

Aprillis võõrustas infohommikut SA Eesti Teadusagentuur ning naljapäevale sattumisel sobilikult toimus see hoopis lõunasel ajal.

Peateema oli aga naljast kaugel. Tartu Ülikooli kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia õppetooli teadur Kristjan Kask rääkis siseaudiitoritele olulisel teemal – info kogumisest olukorras, kus on tekkinud möödarääkivused ja eriarvamused ning on põhjust oletada, et kõike ei räägita täpselt nii nagu on.

Lisaks lühidale teoreetilisele käsitlusele selle kohta, kuidas mälu tegelikult töötab, saime kogemuste jagamise kõrvale ka juhtnööre küsitlemiseks ning soovitusi, et hoiduda oma hüpoteesi kontrollimisest ning olla selle asemel vastuvõtlik ja tähelepanelik ka uue või teistsuguse käsitluse vastu.

Oluliseks kuldreegliks võiks pidada põhimõtet – kuula rohkem, räägi vähem s.t küsi üks küsimus korraga ning anna piisavalt aega vastata!

Ajaloo huvides on oluline panna sellele infohommikule tähis ka selle kohta, et seekordne rekordarv osalejaid hõlmas lisaks siseaudiitoritele ka järelevalve ja infoturbega tegelevaid huvilisi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) ja Tartu Linnavalitsusest.

Maikuu infohommik viis meid PRIA-sse.

Peateemana viis ESAÜ liige Kaidi Visk läbi fookusintervjuu, mis oli seotud tema magistritööga ning käsitles siseaudiitori rolli organisatsiooni arengu suunamisel. Arutelu andis kinnitust, et organisatsioonid ja siseaudiitorite töö neis on väga erinev ning kolleegidel tuleb rinda pista väga erinevate takistustega nii oma töö planeerimisel kui tulemuste „turundamisel“, samas ellu jäädes inimsuhete rägastikus.

Samas jäi mulje, et mida aeg edasi, seda tulemuslikumaks läheb töö ning paranevad ka oskused teatud tüüpolukordades hakkamasaamiseks. Ühe olulise abimehena selles ei saa unustada ka kontakte ja soovitusi kolleegidelt teistes asutustes.

Juunikuine, järjekorras seitsmes infohommik toimub 18. juunil ja teemaks on infoturve.

Lähenevat suvist hooaega arvestades kohtume igati sobivas kohas – Tartu Ülikooli botaanikaaias, mis on küllap linna parim võimalus siduda kokku siseruumidesse jäävad tööjutud ning lõõgastust pakkuv keskkond. Peateemana astub seekord siseaudiitorite ette PRIA infoturbe nõunik Alari Talv, kes räägib ka eelnevate taustateadmisteta audiitoritele sobivalt sellest, mida infoturve üldse tähendab, kuidas turvalisust rikutakse ning mida turvaintsidentide vältimiseks ette võtta. Tulge kohale, sest pärast seda kohtume alles augustis!

Kutsun infohommikutel kaasa lööma ka neid, kes siiani sellele jõudnud pole. Oodatud on ka ettepanekud nii võõrustajate, toimumiskohtade kui ka kohtumiste peateemade osas. Peateemaks sobib hästi oma töös äraproovitud kogemuse või auditimetoodika jagamine, hiljuti loetud erialane raamat või midagi muud, mis ka teistele huvi pakkuda võiks.

Jaga sotsiaalmeedias