Ühingu e-üldkoosolekul osales 132 liiget üle Eesti

Kuupäev
Sildid: üldkoosolek
Sisu

Siseaudiitorite ühing alustas oma 22. tegevusaastat, ühing on kasvav ja majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. Ühingu e-üldkoosolek 12.05.2022 kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande, täiendas põhikirja ning valis revisjonikomisjonile uued liikmed.

Ühing pidas üldkoosolekut oma 22 tegevusaasta jooksul virtuaalselt juba teist korda. Selle formaadi üks eeliseid on, et meie üle Eesti tegutsevad liikmed saavad osaleda ilma, et oleks vaja kuskilt Eesti otsast kohale sõita. Üldkoosolek on meie ühingule aasta suurim liikmete kogunemise sündmus alati olnud, virtuaalne formaat on aga osalejate huvi veelgi kasvatanud.

Seekord oli üldkoosolekul 132 hääleõiguslikku osalejat. Ühingus oli 12. mai seisuga 269 liiget, mis tähendas, et vajalik kvoorum oli olemas ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Üldkoosoleku päevakorras olid järgmised teemad: 1) Avasõnad ja korralduslikud küsimused, 2) Ülevaade ESAÜ 2021. a tegevustest ja tulemustest, 3) Revisjonikomisjoni hinnang 2021. a majandusaasta aruandele, 4) 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine, 5) Põhikirja täiendamine, 6) Revisjonikomisjoni liikmete valimine, 7) Muud teemad, liikmete küsimused

yldk_19052021_ekraanipilt_3_5.pngÜldkoosoleku ühe päevakorra punktina, nagu ikka igal aastal, andis juhatus, ühingu juhi Piret Lantini eestvedamisel ühingu liikmetele ülevaate 2021. aasta ettevõtmistest, sündmustest ja tulemustest. Juhatuse liikmed vastasid muuhulgas liikmete küsimustele ja kommentaaridele. Oli hea tõdeda, et veebisündmusel on inimesed aktiivsemad ja küsivad ka rohkem küsimusi.

Ühingu revisjonikomisjon Maria Ottessoni juhtimisel andis positiivse hinnangu ühingu 2021. aasta majandusaasta aruandele.

Seejärel kinnitas üldkoosolek ESAÜ 2021.a majandusaasta aruande.

Sellel aastal lõppevad koos üldkoosolekuga ka ühingu senise 3-liikmelise revisjonikomisjoni volitused. Komisjoni liikmed olid: Maria Ottesson (komisjoni juht), Kristi Selgis ja Anne Hansberg. Aitäh komisjoni liikmetele tehtud töö ja pühendumise eest!

Üldkoosolek kinnitas järgmiseks kolmeks aastaks revisjonikomisjoni järgmises koosseisus: Maria Ottesson, komisjoni juht (Keskkonnainvesteeringute Keskus SA siseaudiitor); Kairi Leemets, komisjoni liige (Välisministeeriumi siseaudiitor) ning Kärt Vahtra, komisjoni liige (Arkland OÜ siseaudiitor).

Ühingu põhikirja täiendamine

Juhatus tegi järgmised ettepanekud:

1) täiendada põhikirja punkti 3.2 Ühingu peamisteks ülesanneteks oma eesmärkide saavutamisel on, järgmised alapunktid 

3.2.12 konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine siseauditi kutseala korraldamisel ja arendamisel ning siseauditiga puutumuses olevates valdkondades;
3.2.13 Liikmeskonna seisukohtade väljendamine riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel.

2) Eemaldada põhikirja punktist 5.2 lause "Juhatus ei pea oma vastavat otsust põhjendama" . Seega jääb punk järgmise sõnastusega: Tegev- või üliõpilasliikmeks vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsustab ühingu juhatus koosseisu häälteenamusega.

Üldkoosolek kinnitas need muudatused.

ESAÜ juhatus jätkab senises koosseisus: Piret Lantin, Laura Lätt, Krista Nelson, Terje Keerberg, Janika Veermäe, Arlet Rebane ja Gert Schultz. Juhatuse liikmete rolle ja vastutusvaldkondi saad vaadata SIIT .

Aitäh kõigile osalemise ja koostöö eest!

Edu ühingu liikmetele, koostöömeelt ja jõudu ühingu ning siseauditi kutseala arendamisel!  

Jaga sotsiaalmeedias