Ühingu üldkoosolek peetud ja uus juhatus alustab

Autor
ESAÜ juhatuse esimees
Kuupäev
Sisu

ESAÜ iga-aastane liikmete üldkoosolek toimus 15. mail Riigimetsa Majandamise Keskuse kenas hoones Tallinnas.

img_20190515_141552_m2.jpgTäname oma liikmeskonda ja eriti neid 68 osalejat, kes üldkoosolekul kohal olid ja kes esindasid volitustega muuhulgas ka oma kolleege, kokku 107 häält. Eriline tänu meie kolleegile ja ühingu juhatuse liikmele, RMK siseauditi juhile Piret Lantinile suure abi eest koosoleku ruumide korraldamisel.

2018. aasta kokkuvõte ja 2019. aasta plaanid

Siseaudiitorite Ühing on arenev ja kasvav ning majanduslikult hästi toimiv vabaühendus. 2018. aastal liitus ühinguga 28 uut liiget. Korraldasime oma liikmetele ja teistele huvilistele 32 üritust mahuga 115 CPE tundi, sh kokku 20 tasulist üritust (koolitused, seminarid ja konverents) mahus 109 CPE tundi ning muid üritusi (sh infohommikud, ümarlauad ja „Kolleegile külla“ üritused) tegime kokku 12 mahuga 6 CPE tundi.

Ühing lõpetas aasta positiivse tulemiga summas 9183 eurot. Soovitame liikmetel kindlasti tutvuda ühingu 2018. aasta tegevusaruandega (vajalik kodulehele sisselogimine), mis sisaldab rohkelt detailset informatsiooni ühingu tegevustest ja tulemustest ning võrdlusandmeid graafikutena alates aastast 2014. img_20190515_141523_l.jpg

Juhatuse liikmed andsid üldkoosolekul igaüks oma vastutusvaldkonnas ülevaate 2018. majandusaastal tehtust ja saavutatust ning ühingu finantsvahendite kasutamisest. Juhatuse esimees Mare Timian rääkis lähiaastate suurematest väljakutsetest ja plaanidest nagu näiteks ühingu juubeliaasta väärikas tähistamine 2020. aastal rahvusvahelise juubelikonverentsiga, aga ka ühingu juubeliraamatu väljaandmine ja mitmed juubeliüritused. Juhatuse liige Maarja andis ülevaate sertifitseerimisega seotud küsimustest ja teemadest, eelkõige CGAP eksami muudatustest ja hetkel meile teadaolevast IIA infost. Ootame selgust lähikuudel nagu IIA seda lubanud on.

Ühingul uus juhatus

Lähtuvalt ühingu põhikirjast, tegutsevad kõik ESAÜ juhatuse liikmed vabatahtlikkuse alusel, tasu juhatuse liikme töö eest ei maksta. Üldkoosolek kinnitas ühingu uue 7-liikmelise juhatuse volituste tähtajaga kaks aastat järgmises koosseisus:

  1. Mare Timian, CGAP, Auditores OÜ juhatuse liige;
  2. Piret Lantin, CGAP, Riigimetsa Majandamise Keskus, siseauditi talituse juhataja;
  3. Terje Keerberg, CGAP, Haridus- ja Teadusministeerium, juhtivaudiitor;
  4. Jaak Evert, CGAP, SA Archimedes, siseaudiitor;
  5. Janika Veermäe, CGAP, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, siseaudiitor;
  6. Ainika Ööpik, Maaeluministeerium, siseauditi nõunik;
  7. Tarmo Olgo, Siseministeerium, siseauditi osakonna juhataja.

img-1845_2_0.jpg

Pildil: värskelt valitud juhatuse liikmed (vasakult) Piret Lantin, Ainika Ööpik, Mare Timian, Jaak Evert, Janika Veermäe, Terje Keerberg ja tegevjuht Deivi Kiviste. Pildilt puudub Tarmo Olgo.

Juhatuse liikmed Mare, Piret, Terje ja Jaak olid ka senise juhatuse liikmed. Juhatuses ei jätka Anu Alber, Maarja Kilter ja Mariliis Männik-Sepp. Mariliis on olnud varem pikalt ka ühingu tegevjuht. Üldkoosolek tänas neid tubli töö ja väärtusliku panuse eest ühingu arengusse. Suur tänu ja edu uutes ettevõtmistes!

Ühingul uus revisjonikomisjon

Ühingu põhikirjast tulenevalt peab ühingul olema revisjonikomisjon, kes auditeerib ühingu majandusaasta aruannet ja annab sellele hinnangu. Üldkoosolek kinnitas ühingu 3-liikmelise komisjoni volituste tähtajaga kolm aastat järgmises koosseisus:

  1. Kristi Selgis, Circle K Eesti AS, sisekontrollispetsialist
  2. Maria Ottesson, CGAP, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, siseaudiitor
  3. Anne Hansberg, Riigikogu erakondade rahastamise järelvalve komisjoni liige

Aitäh ühingu liikmele Ilona Reiljanile, kes viimasel kolmel aastal oli revisjonikomisjoni liige ja andis sellega oma väärtusliku panuse ühingu majandusaasta aruandele hinnangu andmisega.

Ärieetika seminar ühingu liikmetele

ESAÜ liikmete üldkoosoleku raames toimus ka sellel aastal eetikateemaline loeng. img_20190515_141416_l.jpg

Loengu viis läbi Nele Laidvee, kes rääkis seekord ärieetikast Circle K AS näitel.

Nele Laidvee on Eesti vandeadvokaat (Eesti Advokatuuri liige alates 2001. aastast) ning tema peamised huvivaldkonnad on äriõigus, tööõigus ja maksuõigus.

Nele töötab õigusnõustajana ning andmekaitseametnikuna Circle K AS-is.

 

 

Jaga sotsiaalmeedias