Ühingu revisjonikomisjoni liikmete konkurss

Kuupäev
22.04.2022 - 12:10
Sisu

Head ühingu liikmed

Kuulutame välja konkursi revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks!

Maikuus lõpevad praeguse revisjonikomisjoni volitused. Vastavalt ESAÜ põhikirja punktile 19.1 saab revisjonikomisjon üldkoosolekult volitused kolmeks aastaks. Ühingu revisjonikomisjoni ülesandeks on auditeerida ühingu finants- ja majandustegevust ning anda oma tööst aru üldkoosolekule, esitades oma arvamuse vastava majandusaasta aruande kohta.

Konkurss kestab 06. maini ning osalemiseks saada palun lühike, vabas vormis sooviavaldus aadressil info@siseaudit.ee.

Revisjonikomisjoni liikmed valitakse üldkoosolekul (12.05), palun registreeri end osalejaks SIIN.

Heade soovidega

ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias