Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon auditeerib ESAÜ finants- ja majandustegevust ning annab üldkoosolekule arvamuse ühingu majandusaasta aruande kohta. Üldkoosoleku vahelisel ajal esitab komisjon oma seisukohad juhatusele.

Revisjonikomisjoni liikmed nimetab ühingu üldkoosolek. Revisjonikomisjoni ülesanded ja vastutuse sätestab mittetulundusühingute seadus. Revisjonikomisjonis on 3 liiget, komisjoni volitused kehtivad kolm aastat.

Liikmed: