Partnerluse ja lobitöö komisjon

Märksõnad: koostöö, komisjonid, siseaudit

Partnerluse ja lobitöö (advocacy) komisjon tegutses varem töörühmana, kuid ESAÜ eesmärkide 2017-2022 valguses vajavad ühingu partnerluse ja koostöö teemad alaliselt tegutsevat komisjoni. Komisjon loodi 9.05.2017.

Partnerluse ja lobitöö komisjoni pädevuses on:

1) välja töötada ühingu iga-aastane partnerluse ja lobitöö (advocacy) valdkonna tegevuskava ning korraldada selle täitmine;

2) muud ühingu partnerluse ja lobitöö arendamisega seotud tegevused, mida ühingu juhatus peab vajalikuks komisjonile ülesandeks teha.

Komisjoni koosseisus on seitse liiget: komisjoni esimees Terje Keerberg ning liikmed Krista Nelson, Arlet Rebane, Gert Schultz, Jaak Evert, Ain Kabal ja Alina Green.
Komisjoni kontakt: partnerluskomisjon@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias