Eetikakomisjon

Märksõnad: komisjonid, juhtimine

Eetikakomisjoni eesmärk on ESAÜ liikmete või IIA väljaantavate kutsetunnistuste omanikega seotud eetikaalaste kaebuste menetlemine ning vajadusel sanktsioonide rakendamine. Komisjon võib vajadusel edastada infot IIA Eetikakomiteele.

Eetikakomisjonis on 3 liiget: komisjoni esimees Juhan Kull, liikmed Karin Rätsep ja Kristi Vinkel. Komisjoni e-posti aadress eetika@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias