Koolitus- ja arenduskomisjon

Märksõnad: komisjonid, juhtimine, koostöö

Komisjoni ülesanded:

  • töötab välja ühingu I ja II poolaasta koolituskava arvestades ühingu liikmeküsitluse tulemusi ja eelmiste aastate koolitustegevuse tulemusi;
  • korraldab koolituskava elluviimise koos ühingu koolituskoordinaatoriga;
  • teeb koolituskava elluviimise tulemustest jooksvaid ülevaateid ja aastakokkuvõtte ühingu juhatusele;
  • muud ühingu juhatuse poolt antud jooksvad tegevused ja ülesanded koolitus- ja arendustegevustega seoses.

Koolitus- ja arenduskomisjonis on seitse liiget. Pildil vasakult komisjoni esimees Anni Alas ja liikmed Piret Kustasson-Seilmaa, Piret Lantin, Evelin Pungas, Kai Paalberg ja Aire Kirss. Lisaks toimetab komisjonis Roman Laidinen.

KAK

Komisjoni tööd koordineerib ning kontaktisikuks koolitusküsimustes on ühingu koolituskoordinaator Deivi Kiviste, e-posti aadress koolitus@siseaudit.ee

Jaga sotsiaalmeedias