Uuenenud on ESAÜ koolitustel osalemise ja koolituste korraldamise põhimõtted

Kuupäev
Sisu

ESAÜ juhatus kinnitas uuendatud koolitustel osalemise ja koolituste korraldamise põhimõtted.

17.jpg

Koolitustel osalemise põhimõtted kirjeldavad ESAÜ koolitustele registreerimist, koolitustega seotud arveldamist ning muid koolituste korralduslikke küsimusi nagu koolitustel osalemise kontrollimine, koolitusmaterjalide jagamine, tagasiside küsimine ja tunnistuste väljastamine. 

Koolitustel osalemise põhimõtete varasem versioon kehtis aastast 2015 ja see vajas uuendamist, sest seoses veebikoolituste formaadi aina sagedasema kasutamisega on muutunud koolitustele registreerimise praktika.

Registreerides ESAÜ koolitustele, annavad registreerujad kinnituse, et on tutvunud ja nõustuvad Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Koolituste korraldamise põhimõtted on eelkõige alusdokument ühingu koolitus- ja arenduskomisjonile ning selles on kirjeldatud koolituste planeerimise ning korraldamise protsess. Korraldamise põhimõtetes on selgitatud komisjoni töökorraldust, koolituskoordinaatori ülesandeid ja nende volitusi ning koolituste korraldamist ja liikmete teavitamist. 

Varasemalt oli koolitus-ja arenduskomisjonil eraldi põhikiri ning koolituste korraldamise põhimõtete dokument, mis kehtisid aastast 2015. Otsustasime koondada kõik olulised põhimõtted koolituste korraldamise põhimõtete dokumenti ja ajakohastasime seda.

Koolitustel osalemise põhimõtetega saate tutvuda SIIN ning koolituste korraldamise põhimõtted on leitavad SIIT.

Koolituste sisulise planeerimisega tegeleb ESAÜ koolitus- ja arenduskomisjon. Koolituste praktilise ettevalmistamise ja korraldamisega tegeleb koolituskoordinaator Deivi Kiviste (koolitus@siseaudit.ee).

Jaga sotsiaalmeedias