UUS aruanne: 6 võtmeküsimust küberturvalisuse hindamiseks

Kuupäev
Sisu

IIA ja Ernst Young koostöös on välja andnud uue aruande „Riskantne 6: võtmeküsimused, mis paljastavad lüngad juhtide arusaamades küberturvalisusest”

IIA ja EY asjatundjad viisid läbi ulatusliku analüüsi eesmärgiga selgitada välja algpõhjused, kuidas ja miks on ettevõtete juhtidel moonutatud pilt oma organisatsioonide võimest kaitsta end küberturvalisusega seotud riskide eest.

risky_six_2021.jpgTöögrupp tuvastas oma ulatusliku analüüsi käigus kuus võtmeküsimust, millele vastuste leidmata jätmine näitab tegevuste katkemise tõenäosust.

 
Ülimalt oluline on juhtide selge arusaam, et organisatsiooni küberturvalisust ei ole võimalik üle hinnata. Juhatus vastutab riskijuhtimise eest ja ei ole täna kriitilisemat ja mastaapsemat riski, kui seda on küberturvalisus. Toimiv järelevalve eeldab, et juhatuse liikmed esitavad õigeid küsimusi, õigetele inimestele ja õigel ajal, et saada sõltumatut kinnitust sisemistest kontrollidest, et küberturvalisuse riski juhitakse nõuetekohaselt.
 
Richard Chambers
IIA former President and CEO

Laadi aruanne alla SIIT ja tee endale selgeks need 6 põhiküsimust, mida on vaja küsida, et paljastada võimalikud lüngad juhtide nende arusaamades organisatsiooni küberturvalisusest.

Jaga sotsiaalmeedias