Uus juhend: Auditing Smart Devices

Kuupäev
Sisu

IIA on valmis saanud ja oma liikmetele kättesaadavaks teinud uue juhendi - Global Technology Auditing Guide. Auditing Smart Devices: An Internal Auditor’s Guide to Understanding and Auditing Smart Devices.

Juhendis julgustatakse siseaudiitoreid tundama õppima nutiseadmete tehnoloogiat, antakse praktilisi juhiseid nutiseadmete kasutamisega seotud riskidest, võimalikest maandamismeetmetest ning ka soovitusi teemakohase auditi läbiviimiseks. Juhendmaterjal sisaldab ka auditiprogrammi näidist koos praktiliste auditiküsimustega.

ESAÜ liikmed saavad juhendi alla laadida IIA kodulehelt tasuta. 

Jaga sotsiaalmeedias