UUS praktiline juhis: Riskipõhise auditiplaani loomine

Kuupäev
Sisu

Ilmunud on uus IIA praktiline juhis "Riskipõhise auditiplaani loomine" / Practice Guide: Developing a Risk-based Internal Audit Plan

Tänapäeva ootamatusi tulvil maailmas nõuab tõhus siseaudit põhjalikku kavandamist koos kiire reageerimisega kiiresti muutuvatele riskidele. Väärtuse lisamiseks ja organisatsiooni tõhususe parandamiseks peaksid siseauditi prioriteedid vastama organisatsiooni eesmärkidele ja käsitlema riske, millel on suurim potentsiaal mõjutada organisatsiooni suutlikkust oma eesmärke saavutada.

Siseauditi prioriteetide ja organisatsiooni eesmärkide vastavuse tagamine on IIA standardite 2010 - Planeerimine, 2010.A1, 2010.A2 ja 2010.C1 põhisisu, mille ülesandeks on siseauditiüksuse juhi (CAE) vastutada siseauditi plaani väljatöötamise eest kasutades riskianalüüsil põhineva auditi töövõtteid.

Värske praktiline juhis "Riskipõhise auditiplaani loomine" aitab siseauditi juhtidel ja siseaudiitoritel luua riskipõhist siseauditi plaani ja hoida seda ajakohasena. Juhises kirjeldatakse süstemaatilist lähenemist riskidele:

  • Mõista organisatsiooni
  • Riskide tuvastamine, hindamine ja tähtsuse järjekorda seadmine
  • Koordineerige teiste teenusepakkujatega, kui neid on
  • Hinnake ressursse
  • Esitage plaan ja küsige tagasisidet
  • Kinnitage plaan ja edastage see
  • Hinnake riske pidevalt
  • Uuendage plaani ja jagage seda huvigruppidega

IIA Praktilised Juhised on mõeldud ainult ESAÜ ja IIA liikmetele. Juhendil on 43 lehekülge, laadige see endale alla SIIT.

Mitteliikmed saavad selle juhendi endale hankida siit IIA Bookstore.

Jaga sotsiaalmeedias