ESAÜ uudis

Koolitusplaan: I poolaasta 2024

Koolitused on siseaudiitoritele abiks oma oskuste täiendamisel ning hoiavad meid kursis siseauditi valdkonna uusimate rahvusvaheliste arengute ja teadmistega.

ATR aruande esitamise tähtaeg läheneb!

Head liikmed!Tuletame meelde, et hiljemalt veebruari lõpuks tuleb Rahandusministeeriumi audiitortegevuse registrisse (ATR) esitada andmed 2023. a tegevuse ja täiendusõppe kohta.See puudut...

Uus juhend: Sisekontrollisüsteemi rakendamine

Rahandusministeerium avaldas uue juhendi "Sisekontrollisüsteemi rakendamine". Juhend on suunatud täidesaatva võimu asutustele, kuid kasulikku infot saavad ka eraettevõtete esindajad. J...

Liikmemaks alates 2024

Head ühingu liikmed! Tuletame meelde, et ESAÜ liikmemaks on alates 2024. aastast 80 eurot. Otsus tõsta liikmemaksu seniselt 75-lt eurolt 80-le eurole tehti 2023. a jaanuaris arvestade...
Asu ESAÜ uudis jälgima