ESAÜ Uudised

ATR aruande esitamise tähtaeg läheneb!

Head liikmed!Tuletame meelde, et hiljemalt veebruari lõpuks tuleb Rahandusministeeriumi audiitortegevuse registrisse (ATR) esitada andmed 2023. a tegevuse ja täiendusõppe kohta.See puudut...

Koolitusplaan: I poolaasta 2024

Koolitused on siseaudiitoritele abiks oma oskuste täiendamisel ning hoiavad meid kursis siseauditi valdkonna uusimate rahvusvaheliste arengute ja teadmistega.

Uus juhend: Sisekontrollisüsteemi rakendamine

Rahandusministeerium avaldas uue juhendi "Sisekontrollisüsteemi rakendamine". Juhend on suunatud täidesaatva võimu asutustele, kuid kasulikku infot saavad ka eraettevõtete esindajad. J...

Liikmemaks alates 2024

Head ühingu liikmed! Tuletame meelde, et ESAÜ liikmemaks on alates 2024. aastast 80 eurot. Otsus tõsta liikmemaksu seniselt 75-lt eurolt 80-le eurole tehti 2023. a jaanuaris arvestade...

ESAÜ liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni

Meil on suurepärane uudis: ühingu liikmeskond on kasvanud 300 liikmeni. Ühingus on 2023. a detsembri lõpu seisuga 300 tegevliiget (vt graafikut), kellest ca 40% on ESAÜ-sse kuulunud 10 j...

Tunnustasime aasta parimaid

ESAÜ jõuluseminaril tunnustati ja tänati taas aasta parimaid. 2023. a liikmete küsitluses palusime esitada kandidaate kahes kategoorias: Aasta Tegija ja Aasta Tegu. Saadud ettepanekute p...

November - ESAÜga tasuta liitumise kuu!

Hea mõttekaaslane! Liitu meie tegusa ja tulevikku vaatava kogukonnaga ning saa osa kõikidest liikmetele pakutavatest hüvedest!  Oleme tegutsenud ja siseauditi valdkonda edukalt esinda...

Siseaudiitorite ühingu aastakonverents 2023 "Muutuva maailma kiirteel" püüdis heita pilku tulevikku.

Vaata, kes konverentsil osalesid ja kes kaamerasilma ette jäid!

Konverentsi fookusteemad: siseauditi roll muutuvas maailmas, auditikomitee roll organisatsiooni juhtimisel, tehisintellekt kui audiitori tuleviku tööriist ning lõpetuseks ka vaimne tervis ja liikumine.

Konverentsil käis häid mõtteid kogumas pea 120 siseaudiitorit. Konverentsipäeva juhtis ERR teleajakirjanik ja koolitaja Hannes Hermaküla.

Koolitusplaan: II poolaasta 2023

Sügis on saabunud ja koos sellega ka uus koolitusperiood. 2023 teise poolaasta koolitusplaaniga soovime pakkuda oma liikmetele mitmekülgset valikut koolitusi erinevates valdkondades. Olet...

Julgeoleku ja riskijuhtimise foorum

Corpore Konverentsid ootab ESAÜ liikmeid osalema julgeoleku ja riskijuhtimise foorumil, mis toimub 31. oktoobril 2023. a Radisson Collection Hotel Tallinnas (Rävala pst 3).