ESAÜ Uudised

Liikmete küsitlus 2020 läks käima

Liikmeküsitlused on saanud meil juba traditsiooniks - teeme liikmeküsitlusi kord aastas alates 2014. aastast. Küsitlustega soovime koguda ühingu liikmetelt tagasisidet ühingule ja juhatu...

2020: uued raamatud meie raamatukogus

Saime ​IIA-lt äsja selle aasta esimesed uued raamatud. Need kõik on aktuaalsetel ja tulevikku vaatavatel teemadel: siseaudit tulevikus, agiilne audit, andmeanalüüs, sotsiaalmeedia auditee...

2020 I poolaasta koolitusplaan on valmis

ESAÜ 2020 I poolaasta koolitusplaan on valmis ning kõigile liikmetele, siseaudiitoritele ja huvilistele kodulehel tutvumiseks väljas. Korraldame koolitusi, seminare ja infohommikuid, üri...

Ühingul on uus tegevjuht detsembrist

Alates 2. detsembrist alustab ESAÜ tegevjuhina tööd Hedy Hoomatalu. Hedy on ESAÜ liige alates 2014. aastast. Siseaudiitori töökogemus on Hedyl Rahandusministeeriumist ning endisest Põllu...

November on ESAÜ-ga liitumise kuu!

Hea ESAÜ liige! November on ESAÜ-ga liitumise kuu! Aidake palun üles leida siseaudiitorid ja siseauditi huvilised, kes veel ei kuulu ühingusse, kuid kellel võiks olla kasu ESAÜ ja IIA li...

Aasta parimate konkurss 2019

Head ESAÜ liikmed! Käes on aasta eelviimane kuu. Kindlasti on see aasta toonud meile saavutusi ja tulemusi, mis väärivad erilist tähelepanu ja tunnustust. Vaid teie teate kõige paremini,...

Tegevjuhi konkurss

ESAÜ juhatus kuulutab välja TEGEVJUHI KONKURSI. Palun saada oma sooviavaldus esimesel võimalusel, kuid hiljemalt esmaspäeval 14. oktoobril.

Siseauditi tulevikutrendid

„Embrace, Change and Innovation in Internal Audit" - sellist pealkirja kandis Luksemburgis äsja toimunud ECIIA konverents. Siseauditi tulevik ja innovatsioon olid konverentsi läbivateks t...

Veel viimane kuu CPE punktide kogumiseks

Head sertifitseeritud siseaudiitorid, ESAÜ liikmed! Tuletame teile meelde, et IIA kutsesertifikaadi omanikud peavad säilitama ja ajakohastama oma teadmisi ja oskusi ning IIA-le raporti e...

Siseaudiitorite ühing sai uue juhatuse

Siseaudiitorite Ühingu senise 7-liikmelise juhatuse volitused said maikuuga läbi. Ühingut juhtis viimasel kahel aastal juhatus koosseisus Mare Timian, Terje Keerberg, Anu Alber, Maarja Ki...

Meil on täna 19. sünnipäev!

Meil on täna sünnipäev! Siseaudiitorite Ühing oma 272 liikmega saab täna 19 aastaseks! Palju õnne ja kordaminekuid meile kõigile! Erilised tervitused ja õnnesoovid neile 59 inimesele, k...

Mai - ülemaailmne siseauditi kuu

Maikuu on siseaudiitorite ülemaailmsele kogukonnale, kus on juba üle 200 000 liikme, siseauditi kuu. Tähistame siseauditi kuud, et tutvustada siseauditi rolli, avardada arusaamist siseau...

Konkurss revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks

Head ühingu liikmed! Ühingu juhatus kuulutab välja konkursi revisjonikomisjoni liikmete leidmiseks! Maikuus lõpevad ESAÜ praeguse revisjonikomisjoni volitused. Vastavalt ESAÜ põhikirjale ...

Uued raamatud ühingu raamatukogus

Head siseaudiitorid ja siseauditi huvilised! ESAÜ raamatukokku jõudsid augustikuus uued raamatud. Teemadeks riskijuhtimine, siseaudit (vol 7), organisatsioonikultuuri auditeerimine,  ...