IIA

CRMA õppematerjali uus ja täiendatud väljaanne koondab kokku kogu info, mis on vajalik CRMA sertifikaadi eksamiks valmistumisel.

Selles globaalsele lugejaskonnale kohandatud õppematerjalis on kõigi eksamil vajalike valdkondade info:

I valdkond: siseauditi rollid ja kohustused

II valdkond: riskijuhtimise eestvedamine

III valdkond: riskijuhtimise tagamine

Asu IIA jälgima