CRMA - Exam Study Guide and Practice Questions, 3rd edition

Autor:
Väljaandja:
Ilmumisaasta:
Pilt
Pilt
Body

CRMA õppematerjali uus ja täiendatud väljaanne koondab kokku kogu info, mis on vajalik CRMA sertifikaadi eksamiks valmistumisel.

Selles globaalsele lugejaskonnale kohandatud õppematerjalis on kõigi eksamil vajalike valdkondade info:

I valdkond: siseauditi rollid ja kohustused

II valdkond: riskijuhtimise eestvedamine

III valdkond: riskijuhtimise tagamine

Materjal sisaldab eksami ainekava, põhitermineid ja 240 CRMA eksami harjutusküsimust koos lahenduste ja selgitustega.