IIA ja ECIIA uudised

Uus juhend: siseaudit ja ESG kriteeriumid

Ettevõtete kasvav teadlikkus oma sotsiaalsest vastutusest (ESG), mida nimetatakse ka jätkusuutlikkuseks, on osa ettevõtte strateegilisest juhtimisest ja selle kriteeriumiteks on keskkond ...

ECIIA veebiseminar

ECIIA kutsub osalema 26. aprillil kell 15-16 toimuval veebiseminaril "Human Capital, diversity and talent management: how to manage this growing risk?" Viimases "Risk in Focus 2022" arua...

IIA avalikustas äsja oma uue kuvandi

Pikisilmi oodatud IIA kuvandi muudatus on sealmaal, et IIA avalikustas äsja oma uue brändi. IIA ajakohastas oma kuvandit nii sisuliselt kui ka visuaalselt. IIA ajakohastas siseaudiitori...

ECIIA Avaliku sektori foorum

ECIIA korraldab 30. märtsil 2022. a Euroopa avaliku sektori foorumi. Tegemist on veebiüritusega, kuhu on oodatud kõik avaliku sektori siseauditi juhid ja nende asetäitjad. Foorum toim...

IIA ajakohastab oma kuvandit

IIA on läbi viimas oma kuvandi suuremat uuenduskuuri, et olla värske ja ajakohane ka visuaalselt. IIA juhib ja kajastab siseauditi kutseala ülemaailmset arengut ning seisab hea väärtus...

IIA Leedu 02.-03.03 veebiseminar

IIA Leedu kutsub 2.-3. märtsil osalema veebiseminaril "Linguistic Lie Detection". Seminaril tutvustatakse keeleliste valede tuvastamist äri, auditi ja uurimisvaldkonnas ning suhtluse tõhu...

IIA Leedu 19.01 veebiseminar

IIA Leedu kutsub 19. jaanuaril kell 15.00-18.00 osalema pühadejärgsel veebiseminaril, kus esinejateks on kõnelejad Austraaliast, Kanadast, Prantsusmaalt ja USA-st. Seminar on ESAÜ liik...

Uued IIA veebiseminarid tasuta vaatamiseks

Tutvu uute lühivormis veebiseminaridega IIA veebiseminaride keskkonnas Webinar Playback Library. Keskkonna eesmärk on pakkuda liikmetele infot erinevatel teemadel, sh eetika, valitsemine,...

Uus aruanne: Kas oleme valmis?

Siseauditi sihtasutus (The Internal Audit Foundation) avaldas koostöös Protivitiga aruande „Kas oleme valmis? On aeg, et siseaudit keskenduks äärmuslike muutuste ajal vastupidavusele”, et...

IIA lõpetab QIAL-programmi

IIA annab teada, et lõpetab QIAL-programmi (Qualification in Internal Audit Leadership®). Programmi lõpetamisele andis tõuke kevadel läbi viidud ülemaailmne turu-uuring QIAL-programmi ni...

CRMA® eksami uus juhendmaterjal on ilmunud

IIA andis välja CRMA® eksami uue õppematerjali ja küsimused. CRMA õppematerjali 2. väljaanne koondab kokku põhjaliku info, mis on vajalik riskijuhtimise sertifikaadi - CRMA® - eksamiks v...

ECIIA uus algatus COP26 valguses

  ECIIA annab teada, et COP26 valguses on alustatud koostööd ecoDa-ga (The European Confederation of Directors Associations) ja FERMA-ga (The Federation of European Risk Management Assoc...

ECIIA Kindlustusfoorum 2021

ECIIA korraldab 1. detsembril 2021. a. Euroopa Kindlustusfoorumi. Tegemist on veebiüritusega, kuhu on oodatud kõigi kindlustusseltside siseauditi juhid ja nende asetäitjad. Foorum toimu...

IIA aruanne: ONRisk 2022

IIA kolmas riskiaruanne „OnRisk 2022" on ilmunud ja lugemiseks kättesaadav! IIA aruanne on professionaalne töövahend ettevõtete ees seisvate riskide mõistmiseks, prioriteetide seadmiseks...