IIA uute standardite tutvustamise sari: IV osa - Siseauditi üksuse juhtimine

08.05.2024 15:20

Oleme kokku pannud veebiseminaride sarja „Üleminek uutele IIA standarditele ja standardite praktiline rakendamine“.

IIA on uuendanud siseaudiitori kutsetegevuse standardeid, andes rahvusvahelistele kutsetegevuse raampõhimõtetele IPPF (International Professional Practices Framework) uue ülesehituse ja värskendatud sisu.

Seminaride sarja eesmärk on anda edasi teadmised, kuidas parimal võimalikult viisil üle minna uuendatud standarditele ehk millised on muudatused standardites ning mida need siseauditi üksustele praktikas kaasa toovad. Samuti on läbiv teema standardite rakendamine praktikas ning heade praktikate ja kogemuste jagamine.

 

Veebiseminaride sarja 4. veebiseminar toimub 8. mail kell 15.20-17.00

 

4. seminari teemad:

IV valdkond: Siseauditi üksuse juhtimine

9. põhimõte – Strateegiline planeerimine

 • Standard 9.1 Valitsemise, riskijuhtimise ja kontrolli protsesside mõistmine

 • Standard 9.2 Siseauditi strateegia

 • Standard 9.3 Metoodikad

 • Standard 9.4 Siseauditi üksuse tööplaan

 • Standard 9.6 Koordineerimine ja tuginemine

10. põhimõte – Ressursside juhtimine

 • Standard 10.1 Finantsressursside juhtimine

 • Standard 10.2 Inimressursside juhtimine

 • Standard 10.3 Tehnoloogiaalased ressursid 

11. põhimõte – Tõhus kommunikatsioon

 • Standard 11.1 Suhete loomine ja huvirühmadega suhtlemine

 • Standard 11.2 Tõhus kommunikatsioon

 • Standard 11.3 Tulemuste edastamine

 • Standard 11.4 Vead ja kajastamata jätmised

 • Standard 11.5 Riskide aktsepteerimisest teavitamine

12. põhimõte – Kvaliteedi tõstmine

 • Standard 12.1 Sisemine kvaliteedihindamine

 • Standard 12.2 Tulemuslikkuse mõõtmine

 • Standard 12.3 Tööde teostamise ülevaatamine ja parendamine
   

Seminaride metoodika:

Seminaride käigus võrdleme varasemaid IIA standardeid (2017) uutega (2024) ning loome avatud diskussiooni, millist mõju avaldavad muudatused üksuste töökorraldusele ning igapäevasele auditeerimise praktikale. Vaatame läbi enim levinud viisid standarditest tulenevate nõuete täitmiseks ning käsitleme soovituslike viiside, kuidas tõendada nende nõuete täitmist.

Seminaride läbiviimise metoodika hõlmab endas lühiloenguid, arutelusid, grupitööd ja individuaalset tööd. Osalejad saavad teemade kohta nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised. Rõhk on teemade praktilisel rakendamisel ning kursuse tulemusena saab osaleja oskused saadud teadmisi oma töös praktiliselt rakendada.

Toimumiskoht:
Koolitused toimuvad veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas. Koolitusel osalemise lingi saadame registreerunutele hiljemalt päev enne veebiseminari toimumist e-kirjaga.

Veebiseminarid toimuvad 1 kord kuus kell 15.20-17.00 järgmistel kuupäevadel:
1. veebiseminar toimub 14.02.2024
2. veebiseminar toimub 06.03.2024
3. veebiseminar toimub 17.04.2024
4. veebiseminar toimub 08.05.2024
5. veebiseminar toimub 29.05.2024

Veebiseminaride teemad leiad koolituskavast. 

Maht:
Ühel seminaril osalemine annab 2 CPE punkti. Kogu seminaride sari annab 10 CPE punkti.

Lektor Mariliis MännikLektor:
Veebiseminare viib läbi ESAÜ liige Mariliis Männik (ASSA, CGAP, CCSA, CRMA). Mariliis omab 20-aastast töökogemust auditi valdkonnas nii avalikus sektoris (Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, Siseministeeriumi siseauditi osakond) kui eraettevõtjana. Aastatel 2014-2018 tegutses ta Eesti Siseaudiitorite Ühingu tegevjuhi rollis ning hiljem ühingu juhatuse liikmena. Täiendavalt on Mariliis ennast rakendanud erinevate kvaliteedisüsteemide sertifitseeritud hindajana ning konsultandina nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Mariliis omab põhjalikke teadmisi IIA standarditest, omades standarditel põhinevate kvaliteedihindamiste läbiviimise kogemust ligi 15 erinevas organisatsioonis nii avalikus kui erasektoris ning omades sertifikaati Certificate of Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (2006).

Osavõtutasu:
Osaleda saab kogu sarja üritustel või ka ainult üksikutel seminaridel.

 • ESAÜ liikmetele 1 seminar 60 eurot ning korraga 5 seminari ostes 250 eurot
 • Mitteliikmetele 1 seminar 90 eurot ning korraga 5 seminari ostes 400 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist. Koolituse sarja ostu puhul esitatakse arve peale viimase veebiseminari toimumist.

Kogu veebiseminaride sarjale registreerimiseks pane ennast kirja esimesele veebiseminarile ning seejärel anna teada oma soovist sarjapõhiselt tasuda ESAÜ koolituskoordinaator Deivile (koolitus@siseaudit.ee).

Registreerimine*

 • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
 • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
 • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine".
 • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt 24h enne koolituse toimumist.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave:
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee

Alguskuupäev:
08.05.2024 15:20
Lõpu kuupäev:
08.05.2024 17:00
Asukoht: MS Teams online Täidetud kohti: 40