Klassikoolitus "Siseaudit infoturbe vaatest"

22.11.2023 10:00

Koolituse eesmärk on teha sissejuhatus IT ja infoturbe auditisse. Koolitusel toob koolitaja praktilisi näiteid, millised on erinevad IT ja infoturbe auditite tegemise võimalused (sh ISO 27001 siseaudit, E-ITS siseaudit, IT süsteemide nõrkuste auditi, arendusnõuete täitmise audit, andmekaitse audit jne) ning milliseid auditeid ja kuidas planeerida või ise teostada. Samuti vaadatakse, kuidas IT ja infoturbe rakendamine on seotud ja sõltuv organisatsiooni üldistest protsessidest.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Erinevad IT auditite ja infoturbeauditite tüübid ja teostamise võimalused (standardile vastavuse audit, tehnilistele nõuetele vastavuse audit, nõrkuste testimine, projektide ja protsesside auditid, jne).
  • Organisatsiooni strateegiline juhtimine ja üldised protsessid, mis on vajalikud IT ja infoturbe edukaks rakendamiseks.
  • IT ja infoturbe siseauditite planeerimine.

Päevakava

9.45 – 10.00         Kogunemine, osalejate registreerimine
10.00 – 11.30       Koolitus
11.30 – 11.45       Kohvipaus
11.45 – 13.15       Koolitus

Toimumiskoht
Koolitus toimub ESAÜ koolitusklassis Tallinnas, Parda tn 12 (5. korrus). NB! Klassikoolitusel on osalejate arv piiratud!

Lektor Elin NurgesLektor
Koolitust viib läbi ESAÜ liige Elin Nurges. Elin on infoturbe rakendamise ja auditeerimisega tegelenud enam kui 8 aastat ning puutunud kokku järgmiste teemadega: ISKE juurutamine, auditeerimine (nii siseauditid kui välised auditid), ISO 27001, 27005, 31000 juurutamine, E-ITS, riskijuhtimine, andmekaitse nõuete tagamine ning üleüldine turbealane nõustamine, järelevalve (sh tehnilised logimise lahendused), riskihaldus, kriisihaldus, muudatuste haldus, talitluspidevus, intsidendihaldus, juurdepääsuhaldus, strateegiline juhtimine, koolitused. Elin on töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris ning konsulteerinud viimaste aastate jooksul mitmeid ettevõtteid ning aidanud lisaks infoturbele korrastada organisatsiooni jaoks olulisi protsesse. Mitmekülgne kogemus nii rakendaja kui audiitorina on andnud teadmised, kuidas luua ja juurutada protsesse selliselt, et need toetaksid organisatsiooni juhtimist, samas ei oleks liialt bürokraatlikud ja tööd takistavad.

Maht
Koolituse läbimine annab 3,6 CPE tundi.
Koolitusel osalejad saavad koolituse läbimist tõendava digi-tunnistuse, mille leiad kodulehelt, oma kontolt "Minu sündmused" menüüpunktist (vajalik on kodulehele sisselogimine).

Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 110 eurot, teistele 160 eurot

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale, mis tehakse koolitusel osalejatele kättesaadavaks digitaalselt. Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse toimumist.

Registreerimine*

  • ESAÜ liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul "Salvesta registreerimine". E-kirjaga saadame Sulle meeldetuletuse enne sündmust.
  • Mitteliikmed: loo endale konto, lisa oma kontaktandmed arve koostamiseks ning registreeru liikmetele toodud juhiste järgi.
  • Registreerimise tühistamiseks logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus, kliki punasel nupul "Tühista registreerimine". 
  • Registreeringut on võimalik tühistada kuni koolitusele registreerimise sulgemiseni. Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 17. novembril 2023.

*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu koolitustel osalemise põhimõtetega.

Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee   
 

Alguskuupäev:
22.11.2023 10:00
Lõpu kuupäev:
22.11.2023 13:15
Asukoht: Parda 12 (V korrus), Tallinn Täidetud kohti: 23 (1 jäänud)