Liikmetele

Märksõnad: liikmed, koostöö, juhtimine

See keskkond siin on ainult siseaudiitorite ühingu liikmetele, vajalik on kodulehele sisselogimine.

Avaldame siin, liikmete keskkonnas lisaks meie professionaalse tööga seotud infole ja materjalidele ka ESAÜ juhtimise ja töökorraldusega seotud infot: majandus- ja tegevusaruanded, ülkoosolekute protokollid ja ettekanded, revisjionikomisjoni otsused, liikmeskonna tagasiside küsitluste kokkuvõtted, aastakonverentside ja aastalõpu seminaride materjalid, koolitus- ja arendustegevuse ülevaated jms.

Liikmete keskonnas avaldatud materjalid ja teave ei ole konfidentsiaalne, kuid kasutust piiravad IIA ja ESAÜ vahelise lepinguga (MRA - Member Relationship Agreement) võetud kohustused ning ESAÜ liikmetele kehtivad eelised kasutada kutseala ja ühingu tegevusega seotud materjale.

Arendame ja täiendame seda keskkonda, et pakkuda oma liikmeskonnale igakülgset infot kutsealaseks arenguks ning professionaalse suhtlusvõrgustiku toetamiseks.

Jaga sotsiaalmeedias