andmeanalüüs

2020: uued raamatud meie raamatukogus

Saime ​IIA-lt äsja selle aasta esimesed uued raamatud. Need kõik on aktuaalsetel ja tulevikku vaatavatel teemadel: siseaudit tulevikus, agiilne audit, andmeanalüüs, sotsiaalmeedia auditee...

Uued raamatud ühingu raamatukogus

Head siseaudiitorid ja siseauditi huvilised! ESAÜ raamatukokku jõudsid augustikuus uued raamatud. Teemadeks riskijuhtimine, siseaudit (vol 7), organisatsioonikultuuri auditeerimine,  ...
Asu andmeanalüüs jälgima