Siseaudiitori töömailt: Kütusevarguse avastamine

Enefit Green AS siseauditi juht
Kuupäev
Sisu

Meie ühingu liige Anna Kon võitis Ted Keys 2022 auhinna "Tähelepanuväärne töö" oma artikli eest "The Diesel Fuel Heist" (“Fraud Findings” Jun 01, 2021). Auhinda annab välja siseaudiitorite ülemaailmne katusorganisatsioon IIA - Institute of Internal Auditors peakorteriga Ameerika Ühendriikides. Eesti Siseaudiitorite Ühing (ESAÜ) on IIA liige 2000. aastast.

Avaldame Anna artikli IIA nõusolekul ka eesti keeles.

Kasutades andmeanalüütikat avastab siseaudiitor sõidukite tankimise petuskeemi, millel oli kümneaastane ajalugu.

Veronica Vanatamm oli siseaudiitor East Mining Co.-s (EMC), allmaakaevandusettevõttes, kus kasutati Best Fuel Plc-lt ostetud diislikütusel töötavaid masinaid. Vanatamm sai ülesandeks auditeerida, kas EMC masinate tarbitud diislikütust on õigesti arvestatud ja kas pettuseriskid on maandatud.

Kui Vanatamm auditit alustas sai ta teada, et peamine tankimiskoht asus EMC kaevanduses, kuid paakides olnud seadmed ja diislikütus kuulusid Best Fuelile. EMC tankurite juhid ostsid diislikütust samamoodi nagu tavalisest bensiinijaamast. Pärast tankimist said EMC tankurite juhid kviitungid, mis esitati EMC raamatupidamisele. Best Fuel edastas tankimise info EMC-le elektrooniliselt iga kuu lõpus.

EMC kütuse tankrid suutsid vedada 5000 liitrit diislikütust. Pärast tankimist transporditi diislikütus allmaakaevandusse ja jagati see ära 12-sse maa-alusesse mahutisse veokite, laadurite ja statsionaarsete kaevandusmasinate jaoks. Kütuseveo tankuritel olid arvestitega kütusepüstolid ja maa-alustel paakidel olid kütuseloendurid.

EMC-le läks diislikütuse omandiõigus üle sel hetkel, kui diislit maa alla transportiv sõiduk tankis Best Fueli maismaal asuvas peamises tanklas.

Niisiis pidi siseaudiitor Vanatamm jälgima diislikütust alates selle ostmisest kuni selle kasutamise fikseerimiseni ja teatamiseni.

Siseaudiitor otsustas testida, kas tasakaalustav võrrand töötab. Nimelt, kas kuu lõpu jääk võrdus kuu alguse jäägiga pluss ostetud kütuse kogus, millest on maha arvatud masinate tarbitud kütuse kogus.

EMC tegi igal pühapäeval ja kuu esimesel päeval maa-aluste kütusepaakide füüsilise inventuuri ning võrdles tegelikke mõõtmisi eeldatavate arvutuslike tulemustega. Arvutatud tulemused põhinesid Best Fueli müügikviitungitel ja maa-aluste mahutite arvestite näitudel.

Vanatamm uuris kolme kuu andmeid ja avastas, et diislikütuse füüsiliselt mõõdetud näitaja oli alati täpselt sama, mis arvestuslik lõppjääk.

Kordagi polnud isegi mitte ühte liitrit vahet. See tundus talle kahtlane ning ta moodustas uue andmekogumi, kus ta nüüd analüüsis juba kahe aasta andmeid. Ka nüüd sai ta iga kord täpse vaste.

Vanatamm arutas oma kahtlusi kaevanduse peainsener Peter Kirsiga. Kirs selgitas talle, et EMC klapitab kütuse füüsilise varude saldo arvestusliku laoseisuga. Kuid
klapitamise eesmärgil teostati täiendavaid korrektuure.

Selleks lahendati kõik erinevused mõõdetud füüsilise lõppbilansi ja arvutatud arvestusliku lõppbilansi vahel. Peainsener Kirs selgitas, et diislikütus tõmbub kokku ja paisub olenevalt keskkonna temperatuurist. Almaa kaevanduses on aastaringne temperatuur 8 kraadi Celsiuse järgi, nii et talvekuudel, kui väljas on külmem, paisub diisel maa-alustes mahutites. Kuid suvekuudel, kui väljas on soojem, tõmbub diisel maa-alustes mahutites kokku. Seetõttu kinnitas Kirs siseaudiitor Vanatammele, et ilma neid iseärasusi arvestavate korrigeerimisteta ei ole võimalik tõeseid kontrolle läbi viia.

Siseaudiitor otsustas peainsener Kirsi ütlusi kontrollida.

Ta uuris IT-osakonnalt, kuidas automaatne algoritm täpselt töötas ja hankis korrigeerimata kütuse füüsilise inventuuri andmed. Andmete ja algoritmide analüüsi põhjal leidis siseaudiitor, et peainsener Kirsi väide diislikütuse kokkutõmbumise ja paisumise kohta temperatuurimuutuste tõttu ei olnud peamine põhjus, miks sellesse protsessi automaatsed parandused sisse viidi.

Siseaudiitor avastas, et peaaegu iga kuu mõõdeti diislikütuse füüsiliseks laoseisuks tunduvalt vähem, kui ostuarvetel põhinevatelt arvutustelt eeldati.

Lisaks esinesid erinevused nii talve- kui suvekuudel. Algoritm suurendas alati maa-alustest mahutitest väljastatava diislikütuse kogust, nii et need näitajad võrduksid arvestuslike ostuarvete ja väljastuskviitungitel põhinevate andmetega.

Vanatamm märkis, et ostetud koguste ja diisli kuulõpu saldo vahel oli olulisi erinevusi, mida ei saa täielikult seletada ei temperatuurimuutuste ega ebatäpsete loenduritega. Tema soovitus oli üle vaadata kõik mahutid ja sõidukid ning kalibreerida kõik EMC-le kuuluvad arvestid.

Kolm kuud hiljem määrati uueks allmaainseneriks Anton Pavlovski. Ta rakendas Vanatamme auditi soovitusi ja rääkis temaga oma kahtlustest, et diislikütust võidakse varastada. Vanatamm viitas, et kuna maa-aluste mahutite juures oli videovalve, siis tema arvates sealt ei ole kütust varastatud.

Siseaudiitor oli arvamusel, et protsessi nõrgim koht oli kütuse transportimine maapealsest tanklast maa-alustesse mahutitesse.

Pavlovski pani tankimiskoha videovalve alla, mis jäädvustas ühe autojuhi diiselpüstoli juures kummalist žesti tegemas. Ta viis Best Fueli esindajad tankimisjaama kohapeale, kus nad avastasid kraaniga tagasivoolutoru.

Nad leidsid, et EMC tankutite juhid avavad tankimisprotsessi ajal tagasivoolu kraani, mis võimaldas diislikütusel tagasi voolata Best Fueli kütuse mahutisse. Tagasivoolu ei salvestatud. Näiteks 5000-liitrisesse kütuse mahutisse tankimise ajal avas tankuri juht tagasivoolukraani ja nii voolas Best Fueli kütuse mahutisse tagasi 300 liitrit diislikütust. Kütusetankuri juht sulges kraani, võttis kviitungi 5000 liitri kohta, aga maa alla vedas tegelikult 4700 liitrit kütust.

Uurimine tuvastas, et selline kütuse tagasivoolu pettus oli kestnud rohkem kui 10 aastat ja sellega olid seotud kõik EMC kütusetankurite juhid. Iga tankuri juht teatas nn "kassapidajale" mitu liitrit kütust Best Fuel`i tagasi pumbati ja iga liitri eest maksti juhtidele. Kütuse puudujääke varjati korrigeeriva algoritmi, kokkutõmbumise ja paisumise selgituste ning ebatäpsete maa-aluste arvestite abil.

Uurimistulemused esitati ametivõimudele ja algatati kriminaaluurimine.

Ettevõtte Best Fuel juhtkond väitis, et ei teadnud midagi diislikütuse vargusest ja ütles, et neil polnud kunagi olnud kavatsust EMC ettevõtet petta. Kelmuses osalenud EMC tankurite juhid vallandati ja nende toimepandud pettusi uuris politsei. Rahaline kahju ulatus hinnanguliselt sadadesse tuhandetesse dollaritesse; kuid kogu kahju ei olnud võimalik tõestada.

ÕPPETUNNID

Siseauditi läbiviimisel tuleb uurida ettevõtte äriprotsesside tehnilisi nüansse ja iseärasusi.

Siseaudiitorid peavad täpselt aru saama, mis on iga protseduuri eesmärk. Seeläbi on võimalik tuvastada, kas väidetav kontroll on tegelikult vajalik või
tegemist on nutika lahendusega, et varjata protsessi puudusi.

Saage andmetest aru.

Andmed, mis on täiuslikud või peaaegu täiuslikud, võivad varjata hoopis mingit muud lugu. Siseaudiitorid peaksid tähelepanu pöörama ja püüdma mõista selle taga olevat tegelikku lugu.

Mõnikord on juhtidel mugavam pettust mitte näha, isegi kui see toimub nende silmade all.

Juhtkond võib rahulduda anomaaliate selgitustega seni, kuni põhjendus on usutav. Iga hoolsa audiitori ülesanne on teha tihedat koostööd juhtkonnaga ning nõustada ja koolitada neid pettuseriskide ja anomaaliate osas.

 

Artikli tõlkis ja toimetas Mare Timian, ESAÜ liige ja kommunikatsioonijuht. Artikli inglise keelne versioon on lugemiseks üleval IIA veebilehel, vaata SIIT. 

Jaga sotsiaalmeedias