kvaliteedihindamine

ESAÜ on siseauditi üksustele usaldusväärne partner kvaliteedi tagamisel.
ESAÜ kvaliteediteenused annavad organisatsioonidele lisaväärtust. Kvaliteediteenuste pakkumisel järgib ESAÜ IIA standardeid ning IIA kvaliteedihindamise metoodikat. Kasutame ka IIA rahvusvahelist võrdlusandmete andmebaasi ning parimate praktikate kogumikku. 

ESAÜ pakub järgmiseid teenuseid:

Asu kvaliteedihindamine jälgima