10 küsimust auditi aastaplaani kvaliteedi kohta

Archimedes SA siseaudiitor
Kuupäev
Sisu

IIA siseauditi tegevusstandard 2010 – Planeerimine ütleb järgmist:
Siseauditi juht peab koostama riskidel põhineva tööplaani, et määrata kindlaks siseauditi funktsiooni prioriteedid, mis on kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega.

Tõlgendus: Riskidel põhineva tööplaani väljatöötamiseks konsulteerib siseauditi juht tippjuhtkonna ja kõrgema juhtorganiga ning omandab arusaama organisatsiooni strateegiatest, peamistest ärieesmärkidest, nendega seotud riskidest ja riskijuhtimise protsessidest. Siseauditi juht peab tööplaani vastavalt vajadusele üle vaatama ja seda muutma, võttes arvesse muutusi organisatsiooni tegevusvaldkonnas, riskides, tegevustes, programmides, süsteemides ja kontrollides.

10 küsimust siseauditi eest vastutavale isikule

Aasta lõpp on siseaudiitoritele muuhulgas ka järgmiseks perioodiks plaanide tegemise ja järgmise aasta tööplaanide koostamise aeg. Siin on 10 küsimust siseauditi eest vastutavale isikule (CAE), mis aitavad teil ja auditi huvigruppidel - juhatused, tippjuhid, nõukogud, auditikomiteed jt - hinnata auditi aastaplaani kvaliteeti. Allikas on Pitt Group.

Küsimused on järgmised:

  1. Kas siseaudiitorid on võtnud aega, et kujundada endale ülevaade organisatsiooni võtmeprobleemidest?
  2. Kas siseauditi tööplaani võetud tööde ulatus vastab organisatsiooni siseauditi põhimääruses toodud nõuetele?
  3. Kas siseauditi tööplaan vastab organisatsiooni strateegiatele ja olulisematele riskidele?
  4. Kas siseaudiitorid tegid tööplaani planeerimisprotsessi raames riskianalüüsi?
  5. Kas siseauditi tööplaan arvestab muudatusi organisatsiooni töökeskkonnas?
  6. Kas siseauditi tööplaanis arvestate teiste väliste kindlustusandvate töödega?
  7. Kas siseauditi tööplaan on dünaamiline ja paindlik?
  8. Kas juhtkond (senior management) on andnud oma panuse (mõtted, ettepanekud) siseauditi aasta tööplaani?
  9. Kas kõrgem juhtkond ja auditikomitee andsid oma nõusoleku siseauditi tööplaanile?
  10. Kas siseauditil on eelarves piisavalt vahendeid siseauditi tööplaani täitmiseks?

 

Jaga sotsiaalmeedias