28.02 on siseriikliku raporti tähtaeg

Kuupäev
Sildid: täiendusõpe
Sisu

Hea avaliku sektori siseaudiitor ja atesteeritud siseaudiitor! 

28.02 on täiendusõppe raporteerimise tähtaeg. Siseaudiitoril on kohustus end pidevalt täiendada, et hoida ja arendada oma teadmisi, oskusi ja vilumusi. Avaliku sektori siseaudiitor ning atesteeritud siseaudiitor on kohustatud osalema täiendusõppes, mida korraldavad ESAÜ või Audiitorkogu või ESAÜ, Audiitorkogu või siseaudiitorite kutsekomisjoni (SAKK) tunnustusega koolitajad (AudS § 67 lg 3 ja 4).

Täiendusõppe nõude täitmisest raporteeritakse kord aastas Rahandusministeeriumile Audiitortegevuse registris (ATR). Raport hõlmab eelnevat kalendriaastat ja seda tehakse siseaudiitori tegevusaruande koosseisus (AudS § 159). 

Täpsem info https://www.siseaudit.ee/atesteerimine

ESAÜ juhatus

Jaga sotsiaalmeedias