täiendusõpe

IIA e-raamatupood on taas avatud

IIA annab teada, et e-raamatupood - IIA Bookstore on läbinud uuenduskuuri ja on külastamiseks taas avatud.  IIA vabandab esialgu plaanitust pikema viivituste pärast ja on tänulik kannatl...

2020 I poolaasta koolitusplaan on valmis

ESAÜ 2020 I poolaasta koolitusplaan on valmis ning kõigile liikmetele, siseaudiitoritele ja huvilistele kodulehel tutvumiseks väljas. Korraldame koolitusi, seminare ja infohommikuid, üri...

CPE aruande tähtaeg on 31.12.2018

Head sertifitseeritud ESAÜ liikmed! Tuletame teile meelde, et IIA kutsesertifikaadi omanikud peavad säilitama ja ajakohastama oma teadmisi ja oskusi ning sellest IIA-le aru andma.  CPE ...

IIA andis välja uue CPE poliitika

Siseaudiitorite täiendusõppe nõuded tulenevad IIA Standarditest ning rahvusvahelistest auditialastest IIA sertifitseerimisprogrammidest. Senini käsitles täiendusõppe nõudeid IIA haldusdir...

Siseriikliku aruandluse tähtaeg

Head ühingu liikmed! Tuletame teile meelde siseriiklikke täiendusõppe kohustusi ja nende täitmisest rapostreerimise nõudeid. Vastavalt audiitortegevuse seaduse § 67 lg 3 ja 4 on avaliku...

IIA-le CPE punktide aruandlus kuni 31.12.2017

IIA liikmed ja IIA sertifikaatide omanikud peavad kord aastas, aasta lõpuks, esitama IIA-le aruande kogutud CPE punktide kohta. Aruandluskohustus ei puuduta neid, kes on IIA sertifikaadi ...

28.02 on siseriikliku raporti tähtaeg

Hea avaliku sektori siseaudiitor ja atesteeritud siseaudiitor!  28.02 on täiendusõppe raporteerimise tähtaeg. Siseaudiitoril on kohustus end pidevalt täiendada, et hoida ja arendada oma t...
Asu täiendusõpe jälgima