Audititarkvara E-dok

Kuupäev
Sisu

Head siseaudiitorid!

Audititarkvara E-dok arendus siseaudiitoritele on valmis!

Tarkvara kasutusele võtmiseks tegime 2016. aastal 3 kasutajakoolitust ja ühe infohommiku. 2017. aastal jätkame koolitustega, 2.02.2017 toimus 4. koolitus. Järgmistest koolitustest teavitame jooksvalt! Vaata Kalendrit!

Vaata ka E-doc siseauditi mooduli arenduse presentatsioonimida ESAÜ töögrupi juht Maria Ottesson esitles ühingu üldkoosolekul 12.05.2016.

ESAÜ koostöös Audiitorkoguga on valmis saanud audititarkvara E-dok arenduse, kus lisaks vandeaudiitorite keskkonnale on nüüd olemas ka siseaudiitorite moodul: siseauditiks vajalikud funktsionaalsused alates auditi universumist kuni seiretegevusteni. 

E-dok tarkvara arenduses osales ESAÜ töörühm, kelle töö eesmärgiks oli siseaudiitorite efektiivsem ja kvaliteetsem töö ning vastavus IIA standardite nõuetele. E-dok tarkvara vastab järgmistele tingimustele:  

1) sobib nii era- kui avaliku sektori siseaudiitoritele
2) võimaldab teha meeskonnatööd ning
3) on tagatud sisestatud andmete konfidentsiaalsus ja säilimine. 

ESAÜ audtitarkvara töörühma juhtis Maria Ottesson ja aktiivsed liikmed olid Margit Krieger, Piret Lantin, Roman Laidinen, Mare Timian, Janno Kase ja Merili Kiipus.

E-dok tarkvara kasutuselevõtuks tuleb läbida kasutajakoolitus ja sõlmida tarkvara kasutamise litsentsileping Audiitorkogu tütarettevõttega E-dok OÜ. Kõik küsimused ja soovid saatke palun ESAÜ üldmeilile info(at)siseaudit.ee

Aitame igakülgselt kaasa, et kõik soovijad saaksid läbida kasutajakoolituse ja võtta kasutusele audititarkvara! Hoiame ühendust!

Jaga sotsiaalmeedias