CPE aruandluse kord muutub 2023.aastal

Kuupäev
Sildid: CPE
Sisu

IIA annab teada, et CPE - Continuing Professional Education, eesti keeles pideva enesetäienduse nõuded ja kord on muutumas.

CPE uus poliitika 2023

Sooviga hoida ja kasvatada kõikide IIA rahvusvaheliste sertifikaatide usaldusväärsust, on IIA ülemaailmne kutsetunnistuste nõukogu (PCB) kiitnud heaks CPE aruandluspoliitika muudatused.

Lisaks dokumendi sisulistele muudatustele läheb muutmisele ka aruandluspoliitika dokumendi nimi. Seni oleme seda dokumenti kasutanud nimega "CPE aruandluspoliitika". Selle dokumendi uueks nimeks saab "Annual Certification Renewal Policy".

IIA rahvusvaheliste sertifikaatide iga-aastase uuendamise olulisus

Kiirete arengutega majanduses ja maailmas üldiselt ning pidevalt muutuva riskimaastikuga sammu pidamiseks on oluline, et IIA rahvusvaheliste sertifikaadi omanikud täiendaksid professionaalse arengu kaudu pidevalt oma teadmisi, oskusi ja pädevusi.

Sertifikaadiomanikud uuendavad oma sertifikaate igal aastal ja näitavad sellega oma pühendumust hoida oma teadmised ja oskused ajakohastena, teenides ja tõendades läbi aasta pideva kutsealase enesetäienduse CPE punkte. IIA kvaliteetsed sertifikaadikoolitused ja -eksamid aitavad tagada siseauditi kutseala väärikat mainet. Nii pakub IIA objektiivselt ja eetiliselt kindlustunnet ning ülevaadet, millest saavad kasu kõik sertifikaadiomanikud, nende tööandjad ja kõik teised huvirühmad.

Loe edasi! Lisainfot CPE - Continuing Professional Education muudatustest leiad IIA kodulehelt.

Jaga sotsiaalmeedias